‘Kindertraumazorg doe je niet alleen!’

15 juni 2023

Verslag ketenavond 7 juni

Letsels bij kinderen vereisen vaak een andere aanpak dan bij volwassenen en daarvoor hebben we de hele keten nodig! Daarom stonden we tijdens de ketenavond van woensdagavond 7 juni 2023 stil bij het thema ‘Kindertraumazorg doe je niet alleen!’

 

Uiteenlopende kindertrauma’s

Er worden veel verschillende kindertrauma’s gezien op de SEH, waarvan het grootste aandeel wordt veroorzaakt door fracturen (ISS <16) en hersenletsel, vertelt Stijn Nelen (traumachirurg – Radboudumc) die de avond aftrapt. De laatste jaren zien we meer ernstig letsel zoals steekwonden.

 

Behandeling van supracondylaire humerusfracturen bij kinderen

Op de SEH worden veel kinderen gezien met supracondylaire humerusfracturen volgens Steven Strang (traumachirurg – CWZ). Bij deze fracturen zijn er diverse mogelijkheden om te opereren. Per kind wordt gezocht naar de best mogelijke behandeling (opereren en/of immobiliseren) om de kans op restverschijnselen zo klein mogelijk te maken.

 

Beleid bij kinderen met trauma capitis

Trauma capitis is een veel voorkomende aandoening bij kinderen. Elisa Hamer (kinderneuroloog – Radboudumc Amalia kinderziekenhuis) geeft aan dat het de meest voorkomende oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel is (75%). Trauma capitis is ook een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen.

 

In het landelijk protocol ambulancezorg (LPA) staat een overzicht van mogelijke symptomen van hersenletsel bij kinderen, zoals eenmalig braken of ernstige hoofdpijn. Op de SEH moet vervolgens afgewogen worden of een CT-scan gemaakt wordt of dat er gekozen wordt voor alleen observeren. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een opname ter observatie, om geen risico’s te lopen. Een CT-scan zegt namelijk niet altijd iets over wat er later kan gebeuren. Aan de hand van casussen werd deelnemers gevraagd hoe zij een verdenking van hersenletsel in de prehospitale setting en op de SEH van het Radboudumc zouden beoordelen. Ook is stilgestaan bij de preventie van schedelhersenletsel.

 

Bekijk de presentatie van Elisa Hamer over trauma capitis bij kinderen

 

Non-accidenteel letsel: Nationaal Screeningsinstrument Kindermishandeling (NSK)

Marie-Louise Loos (AIOS – Slingeland Ziekenhuis) gaf een presentatie over het Nationaal Screeningsinstrument Kindermishandeling (NSK). Enkele feiten:

 

  • Het aantal geconstateerde kindermishandelingen blijft stabiel over de jaren, jaarlijks ongeveer 127.000. Tweederde hiervan betreft verwaarlozing.
  • Screening van kindermishandeling is verplicht op de SEH, onder andere door een topteenonderzoek. Bij verdenking van kindermishandeling moet het NSK (vier ja/nee vragen) ingevuld worden.
  • Bij een werkelijke verdenking van kindermishandeling dient men melding te maken bij het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

 

Marie-Louise vertelt dat het ook voor de ambulancedienst belangrijk is om melding te doen, omdat zij in de thuissituatie komen. Bevindingen van de ambulancedienst zijn voor SEH-artsen erg relevant voor het constateren van een mogelijke kindermishandeling (bevestiging onderbuik gevoel).

 

Bekijk de presentatie van Marie-Louise Loos over het Nationaal Screeningsinstrument Kindermishandeling

 

De boodschap is vooral dat een gezonde dosis wantrouwen nodig is. Vul het NSK in en vraag om hulp wanneer je er niet uit komt.

 

Kindertraumazorg doen we samen

Hoe en door wie worden keuzes gemaakt bij een traumamelding met kinderen? Aan de hand van een casus licht Bart van Wijk (AIOS Chirurgie – Radboudumc) deze keuzes toe. Hij laat zien hoe de opvang van patiënten op de plaats van een ongeval wordt gecoördineerd en welke mensen nodig zijn voor zorg op maat. In de voorgelegde casus wordt de nadruk gelegd op het belang van prehospitale zorg, multidisciplinair overleg en inzet van paramedici voor passende nazorg. Met name het betrekken van pedagogisch medewerkers is belangrijk voor het kind en de naasten vanwege de sociaal-emotionele steun.

 

We bedanken voorzitter Jan Peter Rake (kinderarts-medisch directeur – Radboudumc Amalia kinderziekenhuis), de sprekers en de deelnemers voor hun bijdrage.