14 maart 2022

Maak kennis met Ronald Schoots

In de rubriek ‘Maak kennis met’ spreken we met Ronald Schoots. Hij is sinds eind september 2021 manager bedrijfsvoering acute zorg bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en neemt deel aan het tactisch ROAZ en het tactisch overleg ziekenhuizen.

 

Wat is jouw rol binnen de regio?

“In het CWZ ben ik manager bedrijfsvoering van een aantal afdelingen die acute zorg leveren: de operatiekamers, spoedeisende hulp (SEH), anesthesiologie, intensive care en de centrale sterilisatie afdeling. Binnen de acute zorg, zowel op de afdelingen in het CWZ als bij de ketenpartners daar buiten, spelen ontwikkelingen die vragen om samenwerking. Daar ligt een belangrijke rol voor mij. Daarom neem ik deel aan allerlei netwerken in de regio, zoals het IC-netwerk, het SEH-netwerk en het ROAZ.”

 

Wat zijn je eerste indrukken van de samenwerking in het ROAZ?

“Toen ik startte, zaten we in een drukke periode rondom Covid waarin we wekelijks overleg hadden met andere ziekenhuizen. Dan leer je elkaar snel kennen en is het daarna laagdrempelig om elkaar te benaderen. Ik heb daardoor al veel inzicht gekregen in de capaciteit van de ziekenhuizen en de uitdagingen waar we samen tegenaan lopen. Mijn ervaring is dat we open met elkaar communiceren en dat iedereen elkaar ook helpt wanneer dat nodig is.
Welke onderwerpen er in de keten belangrijk zijn daar wil ik nog wat meer gevoel bij krijgen. Zo wil ik weten wat er speelt in de acute GGZ en de verzorgings- en verpleeghuizen. Vanuit het CWZ gaan we de samenwerking met de huisartsenpost uitbreiden en heb ik ook gesprekken over toekomstbestendige zorg in de regio. Zo krijg ik een beeld van de kansen en uitdagingen die er in de keten zijn.”

 

Hoe kun jij bijdragen aan de samenwerking?

“Ik ben een verbinder. Daar heb ik veel ervaring mee in voorgaande functies en daar loop ik ook warm voor. Ik doe dat door te luisteren naar alle partijen en te horen waar ieders belangen liggen en wat ieders strategie is. En vervolgens zoek ik naar de gemene delers. Waar liggen de stukjes waarop je kunt samenwerken? Het is belangrijk dat de betrokkenen daarvoor open staan, elkaars belangen respecteren en werken vanuit een gedeelde ambitie. Want juist daarmee kun je die gemeenschappelijke stukjes vinden. Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen.”

 

Welke ontwikkelingen zie je binnen de acute zorg?

“Ik denk dat we vragen gaan krijgen over het concentreren van SEH’s, de betaalbaarheid van zorg en het vinden van het juiste personeel. Zo is er een tekort aan huisartsen en is het moeilijk om verpleegkundig specialisten te vinden. Het personeelsvraagstuk betreft niet alleen het vinden van de juiste mensen maar ook dat je ze vervolgens behoudt. En deze vraag speelt in de hele keten. Ook bij de verloskundigen en in de GGZ. Dat zijn onderwerpen waarbij we als ROAZ moeten kijken hoe we de acute zorg anders gaan organiseren zodat deze betaalbaar en toegankelijk blijft.”

 

Hoe kunnen we hier als ROAZ op inspelen?

“Tot op zekere hoogte gaat dit al bijna vanzelf. Zo zag ik tijdens de Covid-drukte dat sommige ziekenhuizen sneller patiënten moesten overplaatsen omdat ze beperkte capaciteit hadden en andere boden juist aan om over te nemen. Er werd met elkaar meegedacht: ‘Als wij nou meer Covid-patiënten overnemen, dan heeft het Radboudumc IC-bedden beschikbaar voor tertiaire zorg.’ Op die bijna vanzelfsprekende verdeling moeten we mijns inziens doorpakken en samen het zorglandschap in de regio opnieuw inrichten. Nog voordat VWS gaat praten over zorgconcentratie kunnen we zelf initiatief tonen. Proeftuinen organiseren of expertgroepen oprichten, samen dingen uitproberen. En niet alleen in de ziekenhuiszorg, maar in de hele keten. Wat daar belangrijk bij is, is dat iedere organisatie zijn eigen identiteit behoudt: de afspraken die je samen maakt moeten wel passen binnen de strategie van de individuele organisaties.”