Minister Kuipers deelt zijn visie op zorgcoördinatie

16 mei 2023

Volgens Minister Kuipers (VWS) moet er vanaf 2025 per Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ-regio) één zorgcoördinatiecentrum (zcc) ingericht zijn. Kuipers beschrijft zijn visiein een brief die hij vrijdag 12 mei aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin legt hij uit dat hij het zcc als één van de oplossingen ziet voor het verlagen van de druk op de acute zorg en het beter benutten van de beschikbare capaciteit.

 

Het zcc moet 24/7 open zijn voor het ontzorgen van zorgverleners met hulpvragen voor passende zorginzet. En in de ANW-uren voor mensen die met een acute maar niet levensbedreigende zorgvraag bellen naar een huisartsenpost of 112. Zij worden automatisch doorgeleid naar het zcc. Het doel is ervoor te zorgen dat patiënten op het juiste moment, de juiste zorg, op de juiste plek, van de juiste zorgverlener ontvangen. Belangrijke randvoorwaarden om dit te bereiken zijn eenduidige urgentiebepaling, multidisciplinaire triage en inzicht in de beschikbare capaciteit in de keten.

 

 

Deze inrichting van een zorgcoördinatiecentrum vraagt om een grote verandering in de organisatie van de acute zorg. Samen met betrokken ketenpartners in Acute Zorgregio Oost voeren we het gesprek over wat dit voor onze regio betekent.