27 maart

Nieuwe GGZ richtlijn gepubliceerd

De richtlijn ‘GGZ en Corona’ volgt voor een belangrijk deel de algemene Coronarichtlijn van het RIVM. Maar de GGZ heeft verschillende behandel- en begeleidingsvormen en een specifieke, diverse doelgroep die vragen om nadere uitwerking. Daarom is deze richtlijn opgesteld voor GGZ instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken.