Nut en noodzaak van advance care planning (ACP)

22 juni 2022

ACP is voor de hele acute zorgketen van belang. Dat zagen we terug in de mooie mix van deelnemers aan de themabijeenkomst ‘Advance care planning – nut en noodzaak’ van dinsdag 10 mei. Hierbij waren professionals vanuit ziekenhuizen, VVT-instellingen, huisartsenzorg, vertegenwoordiging van zorgvragers en andere maatschappelijk geïnteresseerden aanwezig. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en belichten de belangrijkste inhoud in dit nieuwsbericht.

 

 • Goede redenen voor ACP
  Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht, stond stil bij de goede redenen voor het voeren van een ACP-gesprek. Hij gaf uitleg over de verschillende doelen die daarmee gediend zijn en hoe ACP veel duidelijkheid biedt voor zowel patiënt als zorgverlener(s). Daarnaast is ACP van belang voor de autonomie van de patiënt. Het is een proces waarin behandelbeperkingen worden besproken, vastgelegd, en structureel geëvalueerd en bijgesteld.

 

 • ACP bij mensen met dementie – welke lessen leren we hiervan voor de acute zorg?
  Het belang van het voeren van ACP-gesprekken bij (beginnende) dementie werd toegelicht door Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde Radboudumc. Ook Raymond duidt op het belang van gezamenlijke besluitvorming en de continue dialoog. Een belemmerende factor voor ACP is dat het gesprek lastig kan zijn. Op welk moment en met wie ga je als zorgverlener dit gesprek aan? Maar juist een gesprek over ACP kan helpen om het leven ‘normaal’ voort te kunnen zetten.

 

 • ACP vanuit het perspectief van de huisarts en de waarde in acute situaties
  Maaike Groenewoudt, kaderhuisarts spoedzorg Huisartsen Gelderse Vallei, deelde haar ervaringen met het voeren van ACP-gesprekken tijdens het begin van de Covid-19 pandemie. De pandemie heeft gezorgd voor meer bewustwording voor het belang van ACP, niet alleen bij de zorgverlener, maar ook in de maatschappij. Kies de juiste startvraag voor het gesprek; bijvoorbeeld wat belangrijk is voor een goed leven. Maaike benadrukt ook het belang van de samenwerking in de keten, en verslaglegging zodat de wensen bekend zijn bij de zorgverlener. Juist wanneer elke seconde telt.

 

 • ACP in de keten
  Eline van Lummel, arts-onderzoeker en coördinator ACP-gesprekken, Dave Tjan, intensivist en medisch leider acute zorg, en Mariette de Vries van Mura advies spraken over de ACP-gesprekken binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei en over de inspanningen en resultaten van de ACP-werkgroep binnen Vallei Vitaal. Omdat ACP alle lijnen van de zorg doorkruist, is het gezamenlijk vormgeven en uitwisselen van uitkomsten van ACP gesprekken tussen zorgverleners ontzettend belangrijk. Er is in deze regio onder zorgprofessionals en zorgverzekeraars betrokkenheid voor dit onderwerp. En men is heel bereid de kennis die er is te delen.


Meer informatie