15 augustus 2019

Ouderen hebben aanzienlijk meer ketenzorgcontact

Nederland vergrijst. Dit heeft onder andere ingrijpende gevolgen voor de acute zorg. Ouderen hebben namelijk veel vaker én ander ketenzorgcontact dan jongeren. De vraag is: hoe kunnen we nog beter anticiperen op deze steeds maar stijgende zorgvraag?

 

Uit recent onderzoek (Monitor Acute Zorgketen) van AZO blijkt dat 26% van de patiënten van 65 jaar en ouder een beroep doet op de acute zorgketen, terwijl dit bij jongere patiënten van 20 tot 65 jaar slechts 16% is. Aangezien het aantal ouderen de komende jaren alleen maar toeneemt, is het belangrijk om oplossingen te vinden om deze groep ook in de toekomst te blijven helpen. Anneke Bloemhoff van AZO benadrukt de urgentie: ‘in Acute Zorgregio Oost wonen op dit moment 1,2 miljoen mensen. Een vijfde hiervan is 65 jaar of ouder. In 2030 is dit maar liefst een kwart. Om ervoor te zorgen dat de acute zorgketen voor het stijgend aantal ouderen bereikbaar, beschikbaar en van voldoende kwaliteit blijft, moeten we nieuwe oplossingen zoeken’.

 

Naast de frequentie, verschilt ook het soort acute gezondheidsproblemen waarmee de patiënten hulp zoeken. Ouderen hebben complexere en levensbedreigender diagnoses zoals longontsteking, hersenbloeding of orgaanfalen. Jongeren hebben eerder enkelvoudige contusies of buikklachten. Mede hierdoor zie je dat ook het aandeel ziekenhuisopnames (71 vs. 39%) en de sterftecijfers (2 vs. 0,5%) na bezoek aan de SEH bij ouderen hoger liggen. Ook is de gemiddelde doorlooptijd in de acute zorgketen, van bijna 5 uur bij ouderen, een half uur langer dan bij jongere patiënten.

 

De onderzoekers van AZO verzamelen sinds enkele jaren op verzoek van het ROAZ informatie over acute zorgcontacten. ‘Het gaat om anonieme gegevens over de maand april in de jaren 2015-2018’, aldus onderzoeker Sivera Berben. ‘Met de Monitor Acute Zorgketen kunnen we een goed beeld geven van de ketenzorg in Acute Zorgregio Oost. Ketenzorg zijn contacten met meerdere acute zorgaanbieders. Patiënten hebben bijvoorbeeld eerst contact met de huisartsenpost, daarna met de ambulancezorg en vervolgens met de spoedeisende hulp’.

 

Benieuwd naar het volledige onderzoek? U kunt het hier bekijken.

Het ROAZ Acute Zorgregio Oost verkent (nieuwe) oplossingsrichtingen om de acute zorg in de regio toekomstbestendig te maken. Heeft u inzichten, ideeën of vragen? Neem dan contact op met Anneke Bloemhoff, Sivera Berben of via (024) 361 07 22.