13 december 2021

Regionale Covid-ontwikkelingen in beeld

Figuur 1: Gemaakt door dr. Alma Tostmann, epidemioloog infectiepreventie, Radboudumc, maart 2020

 

Om als ROAZ te kunnen anticiperen op Covid-ontwikkelingen en druk op de zorg, brengen we wekelijks de laatste ontwikkelingen voor onze regio in beeld. Covid-cijfers maken we inzichtelijk in het Regionaal Dashboard Coronavirus.

 

Regionaal Dashboard Coronavirus

Het Regionaal Dashboard Coronavirus hebben we samen met de regio ontwikkeld. Als basis dient de piramide infectieziekten. De piramide bestaat uit meerdere lagen zoals gedemonstreerd in figuur 1. Het gaat uit van een populatie die vatbaar is voor een Covid-infectie. Een deel van de vatbare populatie raakt geïnfecteerd, maar heeft geen tot milde klachten. Mensen met serieuzere klachten bezoeken de huisarts. Mensen met ernstige klachten worden opgenomen in het ziekenhuis, in de kliniek of op de IC. Bij sommige mensen zijn de klachten zo ernstig dat ze sterven ten gevolge van Covid.

In het Regionaal Dashboard maken we  indicatoren op meerdere lagen van de piramide inzichtelijk om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen over hoe Covid zich in onze regio ontwikkelt. Het huidige dashboard bevat gegevens over:

 

  • de vaccinatiegraad per gemeente;
  • het aantal nieuwe Covid-besmettingen per gemeente, leeftijdsgroep en in verpleeghuizen;
  • het aantal Covid-zorgcontacten bij de huisartsenposten;
  • en Covid-instroom en -bezetting in ziekenhuizen.

 

Afhankelijk van de actualiteit, beschikbaarheid van data en behoefte van de regio brengen we extra gegevens in kaart. Zo zagen we dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen de afgelopen periode weer flink toenam. Deze cijfers namen we daarom op in het Regionaal Dashboard en volgen we zolang dat nodig is.

 

Samen duiden van cijfers

Om cijfers juist te interpreteren is het van belang om de totstandkoming en onderliggende definities van de data goed te begrijpen. Hierover hebben we contact met de huisartsenposten, ziekenhuizen en GGD/GHOR in onze regio. Ook stemmen we af met de GGD/GHOR over regionale Covid-ontwikkelingen in de niet-acute zorg. Op die manier krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de druk op de totale zorg.

Regionale cijfers halen we op verschillende plekken op. Denk aan:

 

  • open data van het RIVM, waar onder andere gegevens staan over de vaccinatiegraad en het aantal nieuwe besmettingen per gemeente;
  • data van Topicus over Covid-zorgcontacten bij de huisartsenposten in onze ROAZ-regio;
  • en data van RCPS en NICE over Covid-instroom en -bezetting in de ziekenhuizen in onze ROAZ-regio.

 

Covid-ontwikkelingen in onze regio afgelopen paar maanden

In september waren de Covid-cijfers in onze regio min of meer stabiel: per week kwamen er gemiddeld 900 nieuwe besmettingen bij, waren er gemiddeld 50 Covid-zorgcontacten bij de huisartsenposten en lagen er per dag gemiddeld 30 Covid-patiënten in de kliniek en 13 Covid-patiënten op de IC. Sindsdien zijn de Covid-cijfers flink gestegen. Zo waren er in de eerste week van december 10.484 nieuwe besmettingen, 275 Covid-zorgcontacten bij de huisartsenposten en lagen er gemiddeld 172 Covid-patiënten in de kliniek en 49 Covid-patiënten op de IC. De Covid-druk op de zorg is hoog. We hopen het effect van de boostervaccinaties en coronamaatregelen snel terug te zien in de cijfers.

 

Benieuwd naar deze cijfers?

Cijfers kun je vinden op onze website en worden elke donderdag geactualiseerd.