ROAZ-beeld Acute Zorgregio Oost

14 juli 2023

Het ROAZ-beeld Acute Zorgregio Oost is gereed. Dit beeld geeft een overzicht van de vraag naar en het aanbod van acute zorgvraag in de regio en de te verwachten ontwikkelingen hierin. Op basis hiervan zijn opgaven vastgesteld.

 

Uit het ROAZ-beeld komt naar voren dat de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke en beperkende factor is in het aanbod van acute zorg. De verwachting is dat dit verder gaat toenemen. Daarnaast voorzien we een toename van de zorgvraag van met name jonge kinderen, ouderen en voor bepaalde aandoeningen. De belangrijkste thema’s in onze regio zijn:

 

  • toename acute zorgvragen ouderen
  • toename acute zorgvragen kinderen (0-4jaar)
  • toegankelijkheid acute cardiologie
  • toegankelijkheid acute geboortezorg
  • optimaliseren (multi)traumazorg
  • duurzame toegankelijkheid acute psychiatrie

 

Het komende half jaar werken we aan het ROAZ-plan waarin we de thema’s uitwerken.

 

We willen iedereen die betrokken was bij de totstandkoming van het ROAZ-beeld bedanken voor hun bijdrage!

 

Bekijk het ROAZ-beeld