24 december 2020

ROAZ rinkelt de alarmbel – ziekenhuisopnames rijzen de pan uit

De ziekenhuizen in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ Oost) zien een enorme toename van patiënten besmet met het coronavirus die opgenomen moeten worden op de COVID-afdelingen en op de IC’s. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om in een hoog tempo deze specifieke zorg op te schalen en bedden vrij te maken. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om echt alleen de urgente zorg door te laten gaan en andere zorg uit te stellen. Dat is een moeilijk maar belangrijk besluit.

 

De ziekenhuizen zijn bezorgd over de toename van besmette patiënten. Dit is vervolgens te zien in de doorstroom naar de verpleeghuizen. Zoals ook eerder aangegeven zijn de stijgende getallen vooral te zien in bepaalde gebieden ook in de regio Oost. Zorgpersoneel wordt op verschillende plekken gevraagd terug te komen van kerstverlof om de juiste zorg te kunnen leveren.

 

De zorgprofessionals uit Acute Zorgregio Oost – huisartsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen – doen daarom een dringend beroep op íedereen om de richtlijnen te volgen, in kleine groepjes feestdagen vieren en NIET in grote groepen bijeen te komen waardoor besmetting sneller plaatsvindt. Dit geldt expliciet voor families, vriendengroepen en de kerken, gezien het begrijpelijk verlangen elkaar juist nu met kerst te ontmoeten, om bijeenkomsten met veel mensen te voorkomen. Zo zorgen we goed voor elkaar.

 

Alleen zo kan deze crisis, want daar zitten we nu zeker in, in deze tweede golf, het hoofd worden geboden.

 

Bertine Lahuis, voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen Oost: “We zien met lede ogen aan hoe de besmettingen oplopen en daarmee de toestroom van patiënten in onze ziekenhuizen. Onze zorg is groot! Als ziekenhuizen willen we al onze patiënten de beste zorg bieden en garanderen. De huidige situatie zorgt ervoor dat wij nog zeker optimale maar niet meer de maximale kwaliteit van zorg kunnen leveren. Deze constatering valt ons bijzonder zwaar. Immers als ziekenhuis, huisarts, verpleegkundige en artsen willen we de beste zorg leveren, mensen beter maken. Ik doe nogmaals namens al mijn collega’s in de regio en daarbuiten een beroep op eenieder die plannen maakt voor de Kerst en voor Oud & Nieuw: vier het thuis, in klein gezelschap. Draag niet bewust bij aan verdere besmetting; corona kan ook úzelf treffen, uw moeder, uw oma, uw kind. En u wilt toch dat er ook voor u ruimte is om de beste zorg te krijgen! We wensen u het beste. Laten we zorgen voor elkaar, en dat betekent de regels respecteren, hoe lastig ook.”