28 december 2020

Samen doen – Eric Verkaar van Zorgbelang inclusief

Eric Verkaar is directeur bij Zorgbelang Inclusief. Zorgbelang Inclusief behartigt belangen van zorgvragers. Eric neemt deel aan het bestuurlijk ROAZ. Daar vertegenwoordigt hij de stem van patiënten, cliënten en inwoners bij vraagstukken over de acute zorg. Bijvoorbeeld als de toegang tot acute zorg beperkt is of als schaars ervaren wordt.

 

Welke vraagstukken rondom acute zorg leven er op dit moment onder zorgvragers?

“De belangrijkste vraag waar mensen mee worstelen is of zij wel toegang hebben tot de juiste zorg op het moment dat zij deze nodig hebben. Voor sommige patiënten is die vraag redelijk acuut. Huisartsen zijn goed bereikbaar, maar kunnen patiënten niet altijd doorverwijzen naar de specialist omdat de niet COVID-zorg is afgeschaald. Mensen maken zich zorgen of de zorg die zij nodig hebben en uitgesteld wordt, nog op tijd komt. En of dat het uitstel gevolgen heeft voor hun gezondheid.”

 

Wat kunnen jullie voor deze patiënten betekenen?

“Wij ‘luisteren’ naar mensen. Bijvoorbeeld door met ze te bellen of via sociale media of websites contact te hebben. Zie bijvoorbeeld www.corona-adviespunt.nl.  Wij proberen als dat kan met ze in gesprek te gaan en helpen hen om hun stem te laten horen, bijvoorbeeld in patiëntenadviesraden. Kwetsbare mensen benadrukken bijvoorbeeld hoe belangrijk zij het vinden dat iedereen zich aan de maatregelen van de overheid houdt. Omdat ze zo snel mogelijk uit deze crisis willen komen.

Een ander onderwerp wat actueel is sinds de coronacrisis is advance care planning (ACP) Dat is de zorg in een eventuele laatste levensfase. Patiënten vertellen ons hoe ACP-gesprekken met de huisarts op hen overkomen. Ze laten ons weten welke onderwerpen voor hen belangrijk zijn. Wil iemand nog naar het ziekenhuis in een laatste levensfase? Welke behandeling is het verstandigst en wat voelt goed? Ze dragen ideeën aan over hoe zo’n gesprek volgens hen zou moeten verlopen. Op basis van dat soort informatie gaan wij het gesprek aan met zorgverleners. Samen kijken we hoe de zorg beter kan.”

 

Dan heeft u ook zicht op wat er leeft onder zorgverleners?

“We zien bij zorgverleners een grote werkdruk. Die druk wordt verhoogd door mensen die het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Zo zijn er patiënten en bezoekers die niet melden dat ze verkoudheidsklachten hebben als ze naar een spreekuur komen. Hierdoor loopt de kans op besmetting natuurlijk alleen maar op. Iedereen kan op (acute) zorg rekenen maar bij klachten moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden.”  

 

Wat is volgens u de beste manier om samen uit deze crisis te komen?

“Ik denk dat we elkaar moeten aanspreken op het naleven van de coronamaatregelen. We hebben de eerste golf samen ingedamd, maar sinds de zomer is de opvolging van regels verslapt. Dat zagen we terug in een tweede golf waarin de cijfers hard opliepen. Dat komt door het gedrag van mensen. En dat gedrag moeten we samen aanpakken. Samen als ROAZ. En we moeten niet wachten op de politiek. Want die lijkt telkens achter de feiten aan te lopen. Ik hoor heel weinig politici zeggen dat wij ons met elkaar anders moeten gedragen. Ook vind ik dat we als ROAZ een breed draagvlak moeten creëren voor vaccinatie. Ik vind het bijna onbegrijpelijk dat slechts een minderheid van het personeel in de ouderenzorg aangeeft dat zij zich wil laten vaccineren. We moeten de angsten wegnemen die er bij mensen leven over vaccinatie.”

 

Hoe kan het ROAZ hieraan bijdragen? 
“Ik denk dat de sleutel ligt in het samen doen. Een vaccinatiecampagne kan je als zorgorganisatie zelf oppakken, maar dat kan ook breder, in ROAZ-verband. Wacht ook hier niet op de overheid maar pak het op als regio.”

 

Meer weten over Zorgbelang inclusief?

Bezoek de website: www.zorgbelanginclusief.nl