Samen ontwikkelen we een regionale ambitie voor zorgcoördinatie

13 december 2023

In Acute Zorgregio Oost werken we de komende periode samen met onze regiopartners aan een gezamenlijke ambitie voor zorgcoördinatie in de regio. Hierbij bouwen we voort op succesvolle bestaande initiatieven op het gebied van zorgcoördinatie binnen de subregio‘s. Door bestaande initiatieven als fundament te gebruiken, streven we ernaar een passende vorm van zorgcoördinatie te creëren die de patiëntstromen verbetert. AZO heeft adviesbureau Berenschot gevraagd om het proces te ondersteunen om tot een regionale ambitie te komen.

 

Achtergrond zorgcoördinatie

 

Iedereen heeft recht op goede zorg. Voor de acute zorg betekent dit dat de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener geleverd krijgt. Maar door een stijgende, complexer wordende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt staan de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg onder druk. Telefonische wachttijden bij de huisartsenposten nemen toe en zorgverleners zijn lang bezig met het zoeken naar de juiste plek voor hun patiënten. Om de acute zorg beschikbaar te houden, is een transformatie nodig – zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Zorgcoördinatie is daar onderdeel van.

 

Aanpak

 

Vanaf december ligt de nadruk op het verzamelen van informatie over de huidige situatie. Betrokkenen bij bestaande initiatieven worden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan, om inzicht en overzicht te krijgen van de huidige ontwikkelingen en hoe deze kunnen bijdragen aan de overkoepelende ambitie van de regio. In januari en februari krijgt de ambitie op basis hiervan verder vorm in samenwerking met zorgprofessionals en een afvaardiging van het bestuurlijk ROAZ. Daarvoor organiseren we een professionele en bestuurlijke werktafel.

 

Het resultaat van dit traject is een overzichtelijke weergave van de gezamenlijke ambitie voor zorgcoördinatie met een plan van aanpak op hoofdlijnen. De oplevering hiervan is geagendeerd voor tijdens het bestuurlijk ROAZ van maart 2024. Met de oplevering van deze regionale ambitie zetten we een volgende stap in het vormgeven van zorgcoördinatie in de regio, waarbij de kracht van bestaande initiatieven wordt benut en de samenwerking in het ROAZ wordt versterkt.

 

Informatie over het project Zorgcoördinatie