19 april 2021

Samen slimmer en beter acute zorg organiseren

Win-win samenwerkingsinitiatief ontstaan tijdens de Covidcrisis

Tijdens een crisis worden we vaak vindingrijk, en zien we mogelijkheden die we anders laten liggen. Zo ontstond ook een unieke samenwerking tussen waarnemend huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde tijdens de Covidcrisis. Een initiatief met alleen maar voordelen aldus Leon van Groenendael. Als lid van de Wagro Nijmegen e.o., de commissie voor niet-gevestigde huisartsen in de regio Nijmegen, geeft hij een stem en een gezicht aan een grote groep niet-gevestigde huisartsen in onze regio.

 

Wat houdt de samenwerking in?
“Waarnemend huisartsen vullen de voorwachtdienst in van specialisten ouderengeneeskunde tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten. Een voorbeeld maakt dat het snelst duidelijk. Buiten kantooruren kunnen verzorgenden uit de VVT met acute zorgvragen terecht bij een verpleegkundige. Die kan wanneer dat nodig is de hulp van een specialist ouderengeneeskunde inroepen. Bijvoorbeeld als een bewoner gevallen is of onrustig is en de verpleegkundige een slaappil wil geven. Alleen belt zij voor het recept en/of de beoordeling niet meer naar de specialist ouderengeneeskunde maar naar de waarnemend huisarts. De samenwerking is als pilot begonnen in november 2020 maar is al zo succesvol gebleken dat we zeker doorgaan tot in 2022.”

 

Wat was de aanleiding voor deze samenwerking?
“Tijdens de eerste golf werden de lijntjes tussen zorgorganisaties korter, omdat we veel vaker met elkaar overlegden. Zo hoorden we een signaal vanuit de specialisten ouderengeneeskunde. Zij zagen veel Covidpatiënten die vanuit de ziekenhuizen doorstroomden naar de verpleeghuizen. Daarnaast kwamen er veel andere vragen op hen af. Over infectiepreventie, over (bezoek)maatregelen die genomen moesten worden en nog veel meer. De specialisten ouderengeneeskunde waren overbelast en hebben geen flexibele schil van waarnemers. Tegelijkertijd was de vraag naar waarnemers vanuit de huisartsen juist kleiner. Tijdens de crisis gingen zij minder met vakantie en verkochten zij minder diensten. Die signalen hebben we bij elkaar gebracht. Via een appgroep hadden we al snel 15 waarnemend huisartsen enthousiast voor een pilot. En in heel korte tijd hebben we toen de samenwerking geregeld. Het gaf een heel positieve vibe om zo snel en constructief een probleem op te lossen!”

 

Wat heeft het opgeleverd?
“Heel veel voordelen. Er zit overlap tussen het werk van de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde maar op sommige vlakken kun je van elkaar leren. Zo weet de specialist ouderengeneeskunde beter hoe je om kunt gaan met dementerende ouderen met gedragsproblemen. En heeft de specialist ouderengeneeskunde meer ervaring met het bespreken van advance care planning (ACP). De samenwerking leverde ook simpelweg werk en dus inkomsten op voor de waarnemers. Én daarmee verminderden ze de druk bij de specialisten ouderengeneeskunde. De avond- en nachtdienst volgt doorgaans op een dagdienst. Dat kan zwaar zijn. Zeker als je op locatie langs moet komen om een situatie te beoordelen. Bij een waarnemer die geen dagdienst gedraaid heeft, is de druk minder hoog. Daarmee bleek het ook laagdrempeliger om op locatie langs te komen als zij twijfelden over iemands gezondheidsconditie.”

 

Wat kan er nog beter in de toekomst?
“Eigenlijk verloopt de samenwerking al heel goed. We hebben alleen één zorg: als de waarnemend huisartsen weer meer nodig zijn in de dagpraktijken van de huisartsen, hebben we dan nog voldoende waarnemers voor de ouderengeneeskunde? Dat moet nog blijken. Maar verder zien we vooral kansen. Zo denken we dat de specialisten ouderengeneeskunde meer betrokken kunnen worden in de samenwerking rondom acute zorg. Misschien kan een specialist ouderengeneeskunde opgenomen worden bij de huisartsenpost. Zij verlenen immers ook acute zorg. Verder willen we leren en gebruikmaken van elkaars expertise. Huisartsen voeren kleine ingreepjes uit. Denk aan het verhelpen van een ingegroeide teennagel of het verwijderen van een verdachte moedervlek. Misschien kunnen we dat één dag per week in het verpleeghuis doen. De oudere kan dan in zijn/haar thuissituatie blijven. Andersom hopen we dat huisartsen nog makkelijker de specialist ouderengeneeskunde weten te vinden. Bijvoorbeeld voor een consult over een kwetsbare thuiswonende oudere of ACP. Ik zie alleen maar mogelijkheden!”