Samenwerking binnen het ROAZ van Acute Zorgregio Oost bij een tweede golf van COVID-19-besmettingen

31 juli 2020

Nu de eerste piek van de COVID-pandemie voorbij is, komt het ‘normale’ leven weer op gang. Maar het coronavirus is nog steeds onder ons en we zijn in afwachting van een eventuele tweede golf. Achter de schermen van het ROAZ van Acute Zorgregio Oost wordt hard gewerkt om een tweede golf van besmettingen en ziekenhuisopnames in goede banen te leiden.

 

Regioplan Acute Zorg

Zo zijn er in het ROAZ afspraken gemaakt over hoe we omgaan met een tweede COVID-19-golf. Deze afspraken zijn opgenomen in het Regioplan Acute Zorg. We hebben afgesproken dat het Ad hoc DB weer bij elkaar komt wanneer de drukte in de acute zorg dusdanig toeneemt dat de continuïteit van de acute zorg bedreigd wordt. Het Ad hoc DB is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afspraken uit het regioplan en bepaalt wie wat gaat doen. De uitvoering van die afspraken ligt bij de diverse ketenpartners die weer verantwoording afleggen aan het Ad hoc DB.

 

Opschalingsplan ziekenhuizen

Bij de voorbereiding op een eventuele tweede golf is ook nagedacht over de opschaling op de IC’s van de ziekenhuizen in onze regio. Het Landelijk Netwerk Acute zorg heeft op 30 juni 2020 het opschalingsplan COVID-19 aan VWZS aangeboden. Dit is door VWS aangeboden aan de tweede kamer. In dat plan wordt voorzien dat in het geval van een tweede COVID-19-golf 650 extra IC-bedden kunnen worden gerealiseerd vóór 1 oktober 2020. Voor de Acute Zorgregio Oost betekent dat 54 extra IC-bedden waarbij we hebben afgesproken hoe deze verdeeld worden over de ziekenhuizen in de regio. Regionale samenwerking is daarbij een uitgangspunt.

 

Tijdens de eerste COVID-golf hebben de partners binnen het ROAZ van de Acute Zorgregio Oost goed samengewerkt. Als regio hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij een tweede golf opnieuw goed samen te werken en zo voldoende adequate zorg te bieden. Daarbij is het goed om te leren van de dingen die tijdens de eerste golf van COVID-besmettingen goed en minder goed zijn verlopen. Daarom hebben we in de afgelopen periode uitgangspunten vastgesteld voor onze regionale samenwerking.

 

Uitgangspunten

We vinden dat de zorg voor COVID-patiënten voortaan tot de standaard zorg van ieder ziekenhuis behoort. Ziekenhuizen willen in geval van een tweede golf het gebruikelijke zorgaanbod zoveel mogelijk behouden (maximaal afschalen naar 80% van de reguliere zorg). Om dit te realiseren, willen we in een vroeg stadium (liefst al bij eerste triage / verwijzing) kunnen bepalen wat het verdere zorgtraject van de betreffende patiënt wordt. Dit doen we in overleg tussen patiënt, huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en langdurige zorg/thuiszorg.

 

De vernieuwde aanpak moet leiden tot minder verplaatsingen van patiënten. Daarnaast anticiperen we op een tweede golf door personeel op te leiden en onderzoeken we mogelijkheden tot personeelsuitwisseling en uitwisseling van materialen en apparatuur. Binnen de VVT-sector is eveneens een plan in de maak om op te schalen als er zich een tweede COVID-golf voordoet.