11 april 2019

Snellere hulp voor verwarde personen

Een GGZ-professional die vanaf het eerste moment meedenkt over personen met verward gedrag. Een simpele en doeltreffende oplossing om mensen sneller te helpen en de druk op de acute zorg te verminderen. De eerste resultaten zijn erg goed.

 

De aanleiding voor deze oplossing was de toenemende druk op de acute keten. Daarnaast ging onevenredig veel tijd zitten in meldingen van personen met verward gedrag. Het idee was even simpel als doeltreffend: wat als we de GGZ-expertise meer naar de voorkant halen? Dat idee leidde tot een succesvolle pilot in de regio Gelderland-Midden waarbij een GGZ-professional in de meldkamer bij de politie, brandweer en ambulance zit. ‘Dat was een van de successleutels,’ vertelt Peter van den Berg (projectleider Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden). ‘Omdat de professionals echt bij elkaar zitten, is het makkelijk om even te overleggen, om van elkaar te leren.’

 

1000 meldingen opgepakt

De eerste resultaten zijn goed. Sinds het begin van de pilot in september 2018 zijn er ruim 1000 meldingen opgepakt. In 40 procent daarvan kon de GGZ-professional de situatie de-escaleren. Dit betekent dat een doorverwijzing in de acute zorgketen op dat moment niet nodig is. De cliënt heeft op zo’n moment geen zorg meer nodig of kan contact opnemen met de eigen behandelaar. Peter geeft aan dat dit voor iedereen prettig is. ‘De politie, ambulancediensten en huisartsenposten ervaren minder werkdruk. En binnen de keten kunnen we veel effectiever doorverwijzen. In 38 procent van de gevallen wordt de psychiatrische crisisdienst ingeschakeld. Een klein aantal meldingen wordt doorverwezen naar huisarts en ziekenhuis.’

 

Zorgvuldige voorbereiding

De oplossing van een GGZ-professional in de meldkamer lijkt eenvoudig. Toch duurde het bijna een jaar om dit goed te organiseren. Peter: ‘We hebben dit zorgvuldig voorbereid met onder andere Pro Persona, de huisartsenpost, Iriszorg, gemeenten en de politie. Dat ging bijvoorbeeld over de juridische conseqenties en de privacy: onder welke voorwaarden kunnen we patiëntinformatie met elkaar delen?’ ZonMw zag meteen het nut van deze samenwerking en steunde de pilot met een subsidie. Met hulp van onder andere zorgverzekeraars gaat de pilot in 2019 door.

 

Tips voor samenwerking

Peter heeft nog wel een aantal tips om dit soort samenwerkingen op te zetten. Allereerst gelooft hij in het bij elkaar brengen van zorgprofessionals, zoals in de meldkamer is gebeurd. ‘Daarnaast is vertrouwen heel belangrijk. Dat is de basis die je nodig hebt om verder te komen, om de kracht van ketensamenwerking te ervaren. Daar zijn we heel trots op.’