29 mei 2020

Start middencomplexe ambulance per 1 juni

Vanaf 1 juni starten de regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid met een nieuw type ambulanceritten voor middencomplexe zorg. Verpleegkundig specialist Sylvie Dupont was betrokken bij de opzet en invoering van deze verandering.

 

“Tot nu toe werkten we met twee soorten ambulances: de Advanced Life Support (ALS)-ambulance die ingezet wordt voor spoedritten en de zorgambulance die in de praktijk ook wel ‘besteld vervoer’ wordt genoemd. De zorgambulance vervoert niet-spoed-patiënten die geen monitoring van vitale functies of behandeling nodig hebben (laagcomplexe zorg). Denk aan een overplaatsing van het ene ziekenhuis naar het andere of een ontslagrit van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Niet-spoed-ritten waarbij wél monitoring of behandeling nodig is (A2-urgentie, niet levensbedreigende situatie en de patiënt is ABCD-stabiel), werden tot nu toe door de ALS-ambulance uitgevoerd. Maar daarvoor is er vanaf nu de middencomplexe ambulance.”

 

Wat was de aanleiding voor deze middencomplexe ambulancezorg?

“We zien dat het aantal ambulanceritten toeneemt. Dit komt onder andere door de vergrijzing, een toenemende zorgvraag en doordat de zorg in ziekenhuizen meer gecentraliseerd wordt. Patiënten moeten door de centralisatie vaker overgeplaatst worden of ze gaan voor een behandeling naar een ander ziekenhuis. Hierdoor wordt de afstand van ambulanceritten ook langer en is de ambulance langer onderweg. En intussen willen we de ALS-ambulance beschikbaar houden voor spoed. Dit vraagt om differentiatie. In onze regio’s gaan 4 ambulances rijden voor middencomplexe zorg, waarvan 3 in de dag- en 1 in de avonddienst .“

 

Wat vraagt dit van het ambulancepersoneel?

“Verpleegkundigen die in de middencomplexe ambulancezorg gaan werken, zijn bijgeschoold zodat zij de patiënt kunnen monitoren. Ze weten wat ze moeten doen als iemands hartritme verandert. Ze kunnen een infuusnaald plaatsen, zuurstoftherapie initiëren en intraveneuze pijnstilling toedienen. Dit biedt doorgroeimogelijkheden voor verpleegkundigen. Maar het zal af en toe best eens spannend zijn. Op zulke momenten kunnen ze telefonisch overleggen met een medische achterwacht waar ik er één van ben. Ook kan de verpleegkundige besluiten dat de zorgvraag opnieuw ingeschat moet worden als de situatie van de patiënt verandert. Dan kan er alsnog een ALS-ambulance opgeroepen worden of de hulp van de ALS-verpleegkundige van de rapid responder worden ingeschakeld.”

 

Wat merken patiënten en andere zorgverleners hiervan?

Patiënten merken hier niet zoveel van. Ze krijgen gewoon de juiste zorg in de juiste situatie. Veel patiënten weten niet eens dat er verschillende soorten ambulances zijn. Voor zorgverleners die een ambulancerit aanvragen verandert er ook niet direct heel veel. In overleg stemt de centralist af wat voor soort ambulance nodig is. Maar we zullen wel meer gaan sturen op de inzet van de middencomplexe ambulance waar we voorheen met de ALS-ambulance werkten. Dit kan betekenen dat we aandringen op vervoer tussen 8.00 en 18.00 uur omdat dan onze bezetting het grootst is. Uiteraard blijven we zo flexibel mogelijk en denken we mee in oplossingen waar dat kan.“

 

Gaan jullie ook coronapatiënten vervoeren?

“We hebben gemerkt dat de conditie van coronapatiënten snel kan veranderen. Als zij vanuit de thuissituatie naar het ziekenhuis moeten, zal waarschijnlijk vaak een ALS-ambulance getrieerd worden. Bij een overplaatsing vanuit het ziekenhuis naar een verpleeghuis bijvoorbeeld, waarbij de patiënt stabiel is, kunnen we vaker de middencomplexe ambulance inzetten.“

 

Hoe kijk je uit naar de komende periode?

“Vol vertrouwen. We zijn goed voorbereid en ik verwacht dat patiënten zich veilig voelen en dat de verpleegkundigen zich bekwaam en gesteund voelen waar nodig. Ik heb bewondering en waardering voor de verpleegkundigen die dit gaan doen. Zij vervoeren een heel ander type patiënt dan de ALS-ambulance. Mensen die naar bestralingen vervoerd worden of voor een palliatief traject worden overgeplaatst bijvoorbeeld. Het vraagt speciale vaardigheden om patiënten tijdens deze ritten gerust te stellen.

 

Bovendien houden we een vinger aan de pols en zullen we regelmatig evalueren en waar nodig bijsturen. Ambulancezorg blijft een dynamisch proces.“