23 september 2021

Strategische agenda ROAZ Acute Zorgregio Oost

In het Bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen van 9 september 2021 hebben we de strategische agenda 2021-2022 vastgesteld. Deze agenda beschrijft de opdracht aan het ROAZ en hoe we hier als Acute Zorgregio Oost invulling aan geven.

 

Al onze inspanningen zijn erop gericht om iedere patiënt/cliënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk en op de juiste plek de best passende zorg te bieden. Daarvoor werken we samen met verschillende organisaties en zorgaanbieders in de regio aan de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van acute zorg.

 

Benieuwd naar de afbakening en kaders van onze opdracht en welke keuzes we maken bij de uitvoering?