25 september 2020

Toename van besmettingen en ziekenhuisopnames leidt tot druktefase ROAZ

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames van COVID-patiënten neemt toe. Met name in een aantal ziekenhuizen in het westen van ons land. Die toename is dusdanig groot dat de reguliere zorg onder druk staat. Daarom is vanuit het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) besloten om vanaf woensdag 23 september weer over te gaan tot landelijk coördinatie patientenspreiding. Ons Regionaal Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (RCPS) is sinds die datum ook weer actief. Het ad hoc db vergadert met regelmaat en ook binnen de regio wordt overleg opgestart voor goede afstemming.