Traumatische reanimatie: HOTT 2.0

18 september 2023

Verslag ketenavond 11 september

 

Traumatische reanimatie vraagt veel van hulpverleners. Het is lastig om expertise en vaardigheid op te bouwen omdat deze reanimaties niet regelmatig voorkomen. Tijdens deze ketenavond is die mogelijkheid daarom wel geboden.

 

Traumatische reanimatie is HOTT

Op deze ketenavond komt een groot aantal acute zorgprofessionals bijeen voor presentaties over traumatische reanimatie en de HOTT-procedure. Nico Hoogerwerf opent de avond met een opfrissing van het geheugen over de prehospitaal mogelijk behandelbare oorzaken van een Traumatisch Circulatoir Arrest (TCA), namelijk Hypovolemia, Oxygenation, Tension pneumothorax en Tamponade (HOTT-procedure).

 

Maak een plan en lees de situatie

Een opname van een melding bij de meldkamer ambulancezorg klinkt door de speakers in de zaal, waarmee Frank Buitenhuis zijn presentatie inluidt. De ambulance begint met rijden zodra er gebeld wordt en onderweg vult het medisch kladblok zich met informatie over de patiënt. Bij een melding van een mogelijk traumatische reanimatie is het van belang om een plan te maken: wie doet wat zodra we ter plaatse zijn en is de extra inzet van  het MMT, brandweer of politie nodig? Frank vertelt dat het ‘lezen’ van de situatie cruciaal is, want ‘niet elke reanimatie bij trauma is een traumatische reanimatie’. Daarnaast wil Frank nog meegeven dat de HOTT-procedure alleen ingezet wordt bij overtuiging van circulatiestilstand middels outputcontrole en de thoracocentese alleen op indicatie uitgevoerd wordt.

 

Bekijk de presentatie van Frank Buitenhuis over ambulancezorg bij een traumatische reanimatie

 

Vertrouw elkaar

Aan de hand van een casus behandelt Marijn Tacken een aantal lessen uit de praktijk. De belangrijkste les die Marijn benoemt is dat samenwerking essentieel is bij het uitvoeren van een traumatische reanimatie. De patiënt moet centraal staan. Daarom is gezamenlijke besluitvorming over de (juiste) uitvoering van de HOTT-procedure uiterst belangrijk tijdens de prehospitale hulpverlening. Hierbij kan overleg met en eventuele inzet van het MMT van meerwaarde zijn. Ook de overgang van prehospitale naar hospitale zorg vergt gezamenlijke besluitvorming en teamwork.

 

Is de traumatische reanimatie zinvol?

De zaal wordt aangezet tot ethisch en praktisch nadenken tijdens de presentatie van Joost Peters. Hij bevraagt de zinvol- en zinloosheid van de traumatische reanimatie en de inzet van het MMT daarbij. Door middel van een aantal feiten en cijfers stelt Joost de kritische vraag: gezien de geringe overlevingskans, moet het MMT wel uitvliegen bij een TCA? Hij benoemt de kosten van een vlucht en geeft de klimatologische impact weer. Vanuit de zaal zijn verschillende geluiden te horen over dit onderwerp. Iemand spreekt zich uit over wat zij van de hoge kosten vindt en een ander stelt de vraag over hoeveel een mensenleven dan waard is. Joost medieert tijdens de gesprekken en stelt dat nadenken over nut en noodzaak van medisch handelen op zijn plaats is.

 

Bekijk de presentatie van Joost Peters over de zinvol- en zinloosheid van de traumatische reanimatie

 

Puntjes op de i

Als laatste spreker en voorzitter van de avond sluit Nico af. Als mede-auteur van het artikel waarin de HOTT-procedure geïntroduceerd werd, wil hij de puntjes op de i zetten. Hij constateert dat een traumatische reanimatie vanwege de lastige aard niet altijd helemaal juist wordt uitgevoerd en bespreekt daarom de belangrijkste do’s and don’ts bij de vier onderdelen van de HOTT-procedure. Bijvoorbeeld het al dan niet prikken bij een (spannings-)pneumothorax. Hij ziet dat thoracocentese vaak preventief toegepast wordt, ook als er uiteindelijk geen sprake blijkt van een TCA. Het advies is om dit niet preventief te doen. Nico concludeert dat er bij een TCA prehospitaal enkele therapeutische behandelmogelijkheden zijn, maar herhaalt dat een traumatische reanimatie altijd een zeer ernstige situatie is met een zeer hoge mortaliteit.

 

Bekijk de presentatie van Nico Hoogerwerf over de puntjes op de i bij de HOTT procedure

 

We bedanken voorzitter Nico Hoogerwerf, de sprekers en de deelnemers voor hun bijdrage.