21 juni 2022

Trendbreuk in Covid-cijfers. De ‘zomergolf’ lijkt begonnen.

De afgelopen week nam de aandacht voor een eventuele ‘zomergolf’ toe door een stijgend aantal positieve Covid-testen. Waarschijnlijk het gevolg van de opmars van de BA.4-BA.5-varianten die steeds meer terrein winnen in ons land. Recente cijfers tonen ook in Acute Zorgregio Oost een toename van het aantal besmettingen. Dit leidt tot een lichte stijging van het aantal Covid-gerelateerde ziekenhuisopnames, maar gelukkig niet tot een toename van IC-patiënten. Door het hoge ziekteverzuim in de zorg en de komende vakantieperiode blijft de druk op de zorg hoog en is alertheid geboden. Hieronder vind je de laatste ontwikkelingen voor onze regio.

 

Regionale ontwikkelingen Covid in de afgelopen paar weken

 

Rioolwatersurveillance Het gemiddeld aantal virusdeeltjes in het rioolwater in onze regio neemt sinds eind mei weer gestaag toe.
Testen Het aantal mensen dat zich laat testen bij de GGD in Gelderland neemt sinds begin juni toe. Ondanks het huidige testbeleid waarbij er geen bevestigingstest meer nodig is bij de GGD na een positieve zelftest. Ongeveer 68% van de mensen die zich liet testen bij de GGD in Gelderland kreeg afgelopen week een positieve testuitslag, dat was begin juni 56%. In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen.
Verpleeghuizen Het aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt gestaag toe in heel Gelderland.
Huisartsenposten Het aantal zorgcontacten van bewezen Covid-patiënten bij de huisartsenposten stijgt sinds begin juni wekelijks licht.
Ziekenhuizen kliniek De Covid-bezetting in de kliniek in onze regio schommelt maar neemt gemiddeld toe. De afgelopen 7 dagen lagen gemiddeld 23 Covid-patiënten (zowel met als vanwege Covid) in de kliniek, dat was 7 dagen eerder 17.
Ziekenhuizen IC

 

De Covid-bezetting op de IC in onze regio blijft laag. De afgelopen 7 dagen lagen gemiddeld 2 Covid-patiënten (zowel met als vanwege Covid) op de IC.

 

We blijven de ontwikkelingen volgen en indien relevant komen we met een update van de cijfers.