17 maart 2022

Uitval van personeel en wachtlijsten zorgen voor aanhoudend hoge druk op de zorg

De coronamaatregelen zijn versoepeld en de maatschappij gaat weer open. Toch blijft de druk op de zorg in de hele keten aanhouden. Dit zien we landelijk, en ook in onze regio. Als ROAZ van Acute Zorgregio Oost vinden we het belangrijk om uit te leggen hoe dat komt.

 

Uitval zorgpersoneel door besmettingen

Door de versoepeling van de maatregelen kan het idee bestaan dat alles weer kan en dat alle zorg weer volledig beschikbaar is. Maar net als in de rest van de maatschappij zien we ook onder zorgpersoneel en hun gezinsleden een enorme toename van het aantal besmettingen. Hierdoor kampen zorgorganisaties met uitval van personeel en moeten er keuzes gemaakt worden over welke zorg geleverd kan worden en welke nog (even) moet wachten. Acute en niet uitstelbare zorg kan gelukkig direct doorgang vinden, maar er is helaas ook zorg die uitgesteld moet worden. Dit is zowel voor patiënten áls voor zorgverleners een ongewenste situatie.

 

Wachtlijsten in ziekenhuizen, GGZ en zorg thuis na ziekenhuisopname

Naast uitval van zorgpersoneel is er nog een uitdaging: het inhalen van zorg die is uitgesteld tijdens de coronacrisis. We zien dat er wachtlijsten zijn voor zorg in de ziekenhuizen, GGZ en de zorg thuis na ziekenhuisopname. Door het uitvallen van personeel duurt het inhalen van deze zorg langer dan gewenst. Patiënten en cliënten die op deze wachtlijsten staan, kunnen hun klachten op enig moment wel als acuut ervaren. We merken dat zij op die momenten hulp zoeken en regelmatig bij de huisartsenpost (HAP) uitkomen, omdat deze ’s avonds, ’s nachts en in het weekend bereikbaar is en voor iedereen toegankelijk.

 

Toename van niet-acute zorgvragen bij de HAP

De HAP wil beschikbaar blijven voor iedereen met een acute zorgvraag. Medewerkers van de HAP gaan bij elk binnenkomend gesprek na met welke urgentie zorg geleverd moet worden. De uitkomst van deze triage kan in de beleving van de patiënt verschillen van het oordeel van de HAP. Dit leidt soms tot onbegrip. En dat leidt ook soms tot onheuse bejegening. Dat geldt niet alleen voor het personeel van de HAP, maar ook voor andere medewerkers in de zorg als er frustratie is over wachttijden.

 

We begrijpen dat het moeilijk kan zijn als iemand klachten ervaart en langer op een behandeling moet wachten en dat mensen hierdoor teleurgesteld of gefrustreerd zijn. Zorgmedewerkers doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk de juiste zorg te leveren.

 

Verwachting dat het beter wordt

Mogelijk neemt het aantal besmettingen af nu carnaval en de voorjaarsvakantie ongeveer twee weken achter ons liggen. Het RIVM verwacht dat we op korte termijn in een stabielere fase zullen komen met het aantal besmettingen, in de maatschappij én onder zorgpersoneel. Hierdoor zal de druk op het zorgpersoneel afnemen. Ook zal er weer meer ruimte komen voor het inhalen van uitgestelde zorg. Op termijn zullen daardoor ook de wachtlijsten korter worden. Tot het zover is, blijft de druk op de zorg hoog.
Al lange tijd wordt door de coronacrisis van iedereen het uiterste gevraagd. Dit verdient complimenten voor iedereen en zeker ook voor het zorgpersoneel.