28 juni 2019

Verbinding via een app

Verbinding via een app

 

Van een doordrukformulier naar een app. Het lijkt een enorme stap. Niet voor Marieke Bosman, die met CAS (een afkorting van CASe response) een app lanceerde waarmee professionals in de acute zorg van elkaar kunnen leren. De eerste gebruikers zijn enthousiast. ‘De app werkt verbindend.’

 

De ‘witjes’ en ‘geeltjes’ vormden de inspiratie voor de app. Dat waren doordrukformulieren om informatie uit te wisselen. ‘Het was een soort dubbelcheck,’ vertelt Marieke die als ambulanceverpleegkunde patiënten naar de Spoedeisende Hulp vervoerde. ‘Hadden we de juiste beslissing genomen? In de praktijk hadden dokters weinig tijd voor een nabespreking. Een patiënt verdween dan uit het vizier, terwijl we toch benieuwd waren naar feedback. Door die witjes en geeltjes bleven we leren.’

 

Veilige omgeving
Vanwege de privacy zijn de formulieren afgeschaft. De behoefte aan terugkoppeling bleef echter. Daarom begon Marieke met de app CAS. Sinds de zomer van 2018 is dit platform online en het aantal gebruikers groeit gestaag. Marieke legt uit hoe de app werkt: ‘Het is begonnen als een veilige omgeving om casussen te bespreken. Je kunt als dokter een casus voorleggen, zonder patiëntgegevens uiteraard. Je vraagt aan collega’s: hoe zouden jullie dat aanpakken? Vanuit verschillende hoeken krijg je feedback, zowel van verschillende professionals als van verschillende ziekenhuizen of instellingen. Die diversiteit maakt het waardevol, je kunt echt van elkaar leren. Bovendien begrijp je elkaar beter, hoe bepaalde keuzes gemaakt worden.’

 

Het aantal onderwerpen waar via de app over wordt gediscussieerd groeit enorm. Dat gaat van ethische discussies tot juridische vraagstukken. Van protocollen tot specifieke vragen als de fabels en feiten bij het zekeren van de luchtweg bij een neurotrauma. ‘De app is een mooi voorbeeld van knowledge of the crowd,’ vertelt Marieke. ‘Een groep weet immers meer dan het individu. Dat is ook ons uiteindelijke doel: de ketenzorg verbeteren door samen vraagstukken op te lossen.’

 

Nieuwe functionaliteiten
De eerste gebruikers van CAS waren ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten van Gelderland-Zuid, artsen en verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp en het mobiel medisch team van het Radboudumc. Inmiddels is ook het CWZ aangesloten en een huisartsenpost aangesloten. In het najaar volgen nieuwe gebruikers. Blijft het wel overzichtelijk met die grote groei? ‘Vanwege dit succes zijn we bezig met nieuwe functionaliteiten,’ zegt Marieke. ‘Zo kun je selecteren aan welke specialist of groep personen je een vraag wilt stellen. Daarnaast kun je vanaf september persoonlijke berichten sturen. Bovendien hebben we een handige zoekfunctie om snel te vinden wat je zoekt.’

 

Zelf CAS ervaren?
De app is beschikbaar voor de volgende gebruikers:

      • Ben je werkzaam als ambulancemedewerker of meldkamercentralist in de regio Gelderland Zuid of Midden? Dan krijg je vanzelf een uitnodiging.
      • Ben je Spoedeisende Hulparts, neuroloog, neurochirurg, cardioloog of intensivist en werkzaam in de ziekenhuizen: Radboudumc, CWZ, Rijnstate, Rivierenland of de Gelderse Vallei? Of ben je werkzaam als huisarts, verloskundige of medewerker in de acute psychiatrie in bovenstaande regiogebieden? Stuur dan een mail naar Marieke met je naam, functie en de zorginstelling waar je werkt.

 

Voorlopig is de app alleen beschikbaar voor ketenpartners uit de acute zorgketen van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Mogelijk krijgt de app in de toekomst meer gebruikers. Daarmee levert de app een bijdrage aan het verbeteren van de acute zorg.