Verslag ketenavond Dyspnoe: adembenemend boeiend!

21 april 2023

Kortademigheid of dyspnoe is een onaangename beleving van de ademhaling door de patiënt. Deze beleving is subjectief en kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens de ketenavond zijn we o.a. ingegaan op het herkennen van dyspnoe, lichamelijk onderzoek bij dyspnoe en de voordelen van de longecho.  Bekijk de presentaties.

 

Casus – patiënt met wegraking en benauwdheidsklachten op de huisartsenpost

Kortademigheid is een van de meest voorkomende ingangsklachten op de huisartsenpost. Eva Ouwendijk (medisch adviseur en huisarts – Huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer) presenteerde een intrigerende casus en vroeg aan het publiek wat zij op bepaalde momenten zouden doen met de beschikbare informatie. Daarmee liet zij zien hoe moeilijk het kan zijn om als triagist te bepalen wat de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment is als het gaat om patiënten met meerdere gezondheidsklachten, waaronder dyspnoe.

 

Casus – patiënt met benauwdheidsklachten in de ambulancezorg

Michael Heijnen (medisch adviseur – Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) deelde een casus vanuit de ambulancezorg. Hij ging in op wat je als ambulanceverpleegkundige kunt doen als je weinig weet van de voorgeschiedenis van een patiënt en nog niet weet wat de oorzaak van de kortademigheid is (pulmonaal, cardiaal of allebei).

 

Discussie over de zin en onzin van het lichamelijk onderzoek bij een dyspnoeische patiënt

Is de echo de nieuwe stethoscoop? Maarten Baggelaar (SEH-arts – CWZ) denkt van wel. In de acute zorg zien we steeds meer ouderen met verschillende gezondheidsklachten, waardoor niet duidelijk is of dyspnoe op een cardiaal of pulmonaal probleem wijst. Lichamelijk onderzoek kan niet altijd uitsluitsel geven. Een echo wel.

 

Tips:

  • Het toedienen van furosemide kan geen kwaad.
  • Verstuur als het kan zo snel mogelijk de vooraankondiging vanuit de ambulance naar de SEH. Dit is zeer behulpzaam op de SEH om goed voorbereid te zijn op de komst van een patiënt.
  • Bel de SEH voor overleg. Er is altijd een SEH-arts beschikbaar hiervoor. Zeker bij bekende patiënten in het ziekenhuis is het de moeite waard om te overleggen wat de juiste zorg op de juiste plek voor deze patiënt is.

 

Echo long bij dyspnoeische patiënt

Steef van den Broek (SEH-arts – CWZ) liet ons zien dat de longecho sneller en accurater is dan de X-thorax. Aan het einde van zijn presentatie konden we allemaal een droge van een natte long onderscheiden op de echo’s.

 

Tip: Check de video van Liz Turner over pulmonary ultrasound op Youtube als je er meer over wilt weten.

 

Thuismonitoring voor COPD

Anneke van Veen (longarts en Chief Medical Information Officer – CWZ) sloot de avond af met een presentatie over digitale zorg. Als we de zorg ook in de toekomst toegankelijk willen houden in Nederland dan moet er iets veranderen. CWZ wil binnen 3 jaar 70% van alle zorgpaden hybride aanbieden. Dat betekent dat zorgcontacten zowel fysiek als digitaal (telefonisch of via beeldbellen) worden aangeboden. Goed afgestemd op de patiënt.

 

Een voorbeeld van digitale zorg die al toegepast wordt bij bijvoorbeeld patiënten met COPD is thuismonitoring. Daarmee kan een patiënt op afstand in de gaten worden gehouden. Dat betekent dat de patiënt variërend van een paar keer per dag tot een keer per maand metingen doet, de uitkomsten invoert in een app en vragenlijsten invult. Deze informatie geeft een signaal door aan het ziekenhuis indien een grens wordt overschreden, waarna door het ziekenhuis contact wordt opgenomen. Als de patiënt behoefte heeft aan afstemming dan vindt dat telefonisch of via beeldbellen plaats. Hiermee kan een bezoek aan het ziekenhuis in veel gevallen worden voorkomen.