Vervolgstap zorgcoördinatie: plan voor de inrichting in onze ROAZ-regio

31 oktober 2023

De juiste zorg op de juiste plek om de acute zorg beschikbaar te houden. Dat is het doel van zorgcoördinatie. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is bepaald dat iedere ROAZ-regio in 2025 een vorm van zorgcoördinatie ingericht moet hebben. Om invulling te geven aan die opdracht moet er een plan komen over de inrichting van zorgcoördinatie in onze regio. AZO heeft in oktober 2023 opdracht gekregen van het bestuurlijk ROAZ voor de uitvoering van dit plan.

 

Al geruime tijd worden binnen Acute Zorgregio Oost gesprekken gevoerd over zorgcoördinatie. Met deze gesprekken willen we helder krijgen wat wij als ROAZ-regio verstaan onder zorgcoördinatie, waar behoefte aan is en welke initiatieven er al zijn die onder zorgcoördinatie geschaard kunnen worden. Het ROAZ-beeld dat in juli 2023 gepubliceerd is, bevestigt dat samenwerking in de keten noodzakelijk is om de acute zorg toegankelijk te houden, zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd kan worden. Ook heeft Minister Kuipers op 12 mei 2023 een kamerbrief gestuurd waarin hij het ROAZ de opdracht geeft om te komen met een plan voor de inrichting van zorgcoördinatie. Nu is het moment gekomen om een plan op te stellen. Dit pakken we in 3 fasen op:

 

  • Foto. We maken een ‘foto’ van zorgcoördinatie in onze ROAZ-regio: een beeld van wat er al is op het gebied van zorgcoördinatie, aangevuld met wensen en behoeften die nog gerealiseerd en vervuld moeten worden.
  • Regionale ambitie. Op basis van de foto wordt een regionale ambitie uitgewerkt met daarin welke functies van zorgcoördinatie we in onze regio willen implementeren, op welke regioschaal, welke ketenpartners waarbij betrokken zijn en welke randvoorwaarden van toepassing zijn.
  • Plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft de stappen die gezet moeten worden om de ambitie te behalen en binnen welk tijdspad dat mogelijk is.

 

Informatie over het project Zorgcoördinatie