Voortgang project zorgcoördinatie

25 april 2024

Van alle ROAZ-regio’s wordt verwacht dat zij 1 januari 2025 een vorm van zorgcoördinatie hebben ingericht. Een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat zowel burgers als zorgverleners met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Er wordt dan ook hard gewerkt aan de invulling hiervan. In dit bericht geven we een update over de genomen stappen en de huidige status van het project zorgcoördinatie. 

 

Zorgcoördinatie in onze regio

In Acute Zorgregio Oost is de afgelopen maanden in kaart gebracht wat er al is op het gebied van zorgcoördinatie en welke aanvullende wensen en behoeften er zijn. In onze ROAZ-regio zien we het als grootste prioriteit om zorgverleners te ontlasten bij het zoeken naar de juiste plek voor een patiënt. Voor de volgende thema’s zien we een rol voor het ROAZ weggelegd: 

 

  • Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) waar zorgverleners naar toe kunnen bellen als ze direct noodzakelijke vervolgzorg zoeken voor een patiënt 
  • Definiëren van complexe en specifieke doelgroepen waarvoor subregio-overstijgende zorgcoördinatie wenselijk is 
  • Digitale gegevensuitwisseling  
  • Inzicht in capaciteit (LPZ) 
  • Technische infrastructuur  
  • Uniforme werkafspraken en werkprocessen 
  • Leerplatform 

 

Huidige status

Met een projectgroep zorgcoördinatie bereiden we een snelle toets voor, die we indienen bij de marktleiders zorgverzekeraars in het ROAZ. Een vertegenwoordiging van het bestuurlijk ROAZ vormt de stuurgroep voor zorgcoördinatie. We streven naar het indienen van het volledige transformatieplan voor de implementatie van zorgcoördinatie in het najaar van 2024.   

 

Informatie over het project zorgcoördinatie