Voortgang ROAZ-plan Acute Zorgregio Oost: de eerste stappen zijn gezet

25 april 2024

In januari 2024 is het ROAZ-plan voor Acute Zorgregio Oost gepubliceerd. Hierin staan de prioritaire opgaven voor onze regio om de toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg te borgen. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de volgende fase: het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van dit plan.

 

Uitwerken ROAZ-opgaven

Het uitwerken van de ROAZ-opgaven naar concrete vervolgstappen verschilt per opgave. Niet alleen de doelstellingen en afspraken verschillen, ook de overlegstructuur is voor elke opgave anders. Een aantal opgaven wordt opgepakt binnen bestaande overlegstructuren, terwijl voor andere opgaven de komende periode werkgroepen gevormd moeten worden met de betrokken ketenpartners.

 

Marcel Hoff: “Om de ambities in het ROAZ-plan te kunnen waarmaken, zijn de diverse ROAZ-netwerken en -ketenpartners hard aan het werk gegaan. Iedereen is erg gemotiveerd om ervoor te zorgen dat de opgaven in het plan leiden tot zichtbaar resultaat in onze regio.”

 

Voortgang inzichtelijk via de website

De monitoring van het ROAZ-plan zal in de komende periode vormgegeven worden. Om de voortgang van de ROAZ-opgaven inzichtelijk te maken, is per ROAZ-opgave informatie beschikbaar gemaakt op onze website. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de laatste ontwikkelingen.

 

Bestaande projecten

Naast de prioritaire opgaven werken we ook aan bestaande projecten zoals het inrichten van passende zorgcoördinatie in de regio, inzicht in de capaciteit van de acute zorg en digitale gegevensuitwisseling.

 

Bertine Lahuis, voorzitter van het ROAZ regio Oost: “Samen werken we in vertrouwen aan blijvende toegankelijkheid en goede kwaliteit van acute zorg vóór alle burgers in onze regio, en met hart & hoofd dóór onze zorgprofessionals uit de regio!”