13 januari 2020

“We kunnen geen eilandjes zijn”

“Ook in de geboortezorg en acute verloskunde is communicatie de sleutel”

 

Tijdens dit dubbelinterview spreken we Dr. Mallory Woiski en Carola Groenen MSc. Mallory is gynaecoloog en sinds dit jaar voorzitter van de focusgroep Acute Verloskunde. Carola is voorzitter van Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) en directeur van Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen. Tevens is zij bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. In het bestuurlijk ROAZ van Acute Zorgregio Oost vertegenwoordigt zij de eerstelijns verloskundigen uit de regio.

 

Hoe acuut is verloskunde?
Mallory: ‘Verloskunde is soms zeer acuut. Te vroeg geboren kinderen of hevig bloedverlies bij moeder bijvoorbeeld. Dan moeten we razendsnel schakelen. Welke professional heeft de juiste expertise voor de zorg voor moeder en kind? En hoe brengen we die met elkaar in contact, veilig en op tijd?
Carola: “Verloskunde is lastig te plannen. Je weet wat er ongeveer aan zit te komen, maar de pieken kunnen erg groot zijn. En we merken dat de drukte verschuift naar de zomer. Mensen kunnen steeds meer plannen, en plannen dus ook dat ze een kind krijgen in de zomer. Ook zien we een toenemende druk op de capaciteit van verloskamers. Daardoor hebben we als verloskundigen te maken met ziekenhuizen die tijdelijk hun verlosafdeling vol melden. Hierdoor moet je als eerstelijns verloskundige soms uitwijken naar een ziekenhuis verder weg.”

 

Werken jullie als eerste- en tweede- en derdelijns zorgverleners veel samen?
Mallory: “We werken steeds meer samen. De lijnen tussen de eerste lijn en ziekenhuizen maar ook tussen de regionale ziekenhuizen en het academische ziekenhuis worden steeds korter.
Carola: “Ook denken we meer in zorgpaden. Het besef groeit dat als een patiënt door meer mensen behandeld wordt, je niet in je eigen toko kan blijven zitten. In onze regio is daar gelukkig heel veel aandacht voor.”

 

Hebben jullie daar een voorbeeld van?
Mallory: “Laatst was er een vrouw met mogelijk gebroken vliezen. Ze was echter pas 28 weken zwanger. Qua zorg hoort ze dan eigenlijk in een academisch ziekenhuis, maar dat was helaas niet in de buurt. De verloskundige heeft toen meteen gebeld en overlegd met de ambulance, het regionale ziekenhuis en het RadboudUMC. Bij het overleg was de inschatting dat er genoeg tijd was om haar naar het Radboud te halen. Uiteraard heb je liever dat ze in een regionaal ziekenhuis bevalt dan onderweg in de ambulance. De verloskundige was met de ambulance mee en heeft de parallelle acties volgens Richtlijn ‘Parallelle actie vitaal bedreigde thuisgeboren neonaat, febr 2017’ (momenteel in revisie ingezet en was continu in contact met ons. Zo bekijken we steeds wat de beste zorg op de juiste plek is”. Carola: “Een mooi voorbeeld hoe de regio samenwerkt met de verschillende partijen in de acute keten. Ik hoor afstemming en maatwerk hier duidelijk terugkomen. Altijd kijken wat het beste is voor de patiënt.” Mallory: “En natuurlijk ook écht meedenken met elkaar”. Carola: “Dit is ook de meerwaarde van het ROAZ. De VSV’s (Verloskundige Samenwerkingsverbanden) hebben bepaalde samenwerkingen, maar in de Focusgroep Acute Verloskunde van Acute Zorgregio Oost maken we overkoepelende afspraken voor de regio. Dit jaar brengen we het aantal volmeldingen in kaart om zicht te krijgen op de drukte in de regio. Zo leren we van elkaars kennis en werkwijzen en werken we dus beter samen”.

Dr. Mallory Woiski

Carola Groenen MSc.