Onderzoek en kennis delen

We organiseren ketenavonden voor het delen van kennis tussen professionals werkzaam in de acute zorg. Ook doen we onderzoek om de acute zorg te verbeteren.

 

Ketenavonden 

Voor professionals in de acute zorg organiseren we regelmatig ketenavonden. Op die avonden staat een onderwerp vanuit de acute zorg centraal. Verschillende sprekers delen hun kennis in de keten.
Lees meer over ketenavonden en hoe je kunt inschrijven.

 

Traumaregistratie

Alle ziekenhuizen in de regio verzamelen gegevens over opgenomen traumapatiënten. Daarmee hebben we meer inzicht in de omvang, opvang en behandeling van deze patiënten. Deze gegevens van de 11 regio’s worden verzameld in de Landelijke traumaregistratie (LTR).

 

Monitor Acute Zorgketen

Deze monitor geef inzicht in de patiëntstromen in de acute zorgketen. Alle organisaties binnen ons netwerk dragen bij aan de tweejaarlijkse dataverzameling. Lees meer over het proces, de privacy en welke data we verzamelen.  De monitor is een belangrijk database om binnen het netwerk vragen te beantwoorden over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg.

 

Onderzoek

Regiopartners en AZO doen samen onderzoek naar onderwerpen die relevant zijn voor de acute zorgketen in de regio. We werken daarbij ook samen met kennisinstellingen zoals Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Twente en andere netwerken acute zorg. Enkele voorbeelden van afgeronde onderzoeksprojecten:

 

In de kennisbank vind je de meest recente onderzoeken.

 

Onderzoeksplatform

Verschillende ketenpartners werken samen in het onderzoeksplatform Acute Zorgregio Oost (OPAZO). Het doel van OPAZO is om de samenwerking op het gebied van onderzoek naar acute zorg te versterken. Om lopende en afgeronde onderzoeken te delen, is een onderzoeksoverzicht ontwikkeld. Dit overzicht is in te zien op onderzoeksoverzicht.acutezorgregiooost.nl.

Anneke Bloemhoff

Annicky Reijers

  • Onderzoeker - contactpersoon voor trendonderzoek en regionaal dashboard coronavirus
  • 06 50193748
  • annicky.reijers@azo.nl

Karin Habets

  • Onderzoeksmedewerker/datamanager – contactpersoon voor de traumaregistratie
  • 06 50190063
  • karin.habets@azo.nl