Inzicht in de capaciteit van de acute zorg

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is een dashboard waarin zorgverleners real-time de capaciteit van ziekenhuizen in kunnen zien. Zo ondersteunt het LPZ bij de regionale samenwerking. De functionaliteiten van het LPZ zijn:

 

  • Covid: capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen Covidzorg;
  • Spoed: beschikbaarheid en drukte op de spoedeisende hulp (SEH) & EHH;
  • Kliniek: klinische beschikbare capaciteit acute zorg, waaronder beschikbaarheid van bedden voor de IC en geboortezorg. NB: in de regio is dit pas gedeeltelijk ingericht.

 

AZO coördineert, ondersteunt en begeleidt bij het implementeren van het systeem en het maken van afspraken over het gebruik van het LPZ.

Hanneke Monden

  • Adviseur - ondersteunt de focusgroep acute verloskunde en het traumanetwerk, en bestuurlijk en tactisch ROAZ
  • 06 50190065
  • hanneke.monden@azo.nl