ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Project: ROAZ-beeld en ROAZ-plan

Doel: Het opleveren van een ROAZ-beeld en ROAZ-plan volgens de criteria uit het Integraal Zorgakkoord

Planning:

Betrokken: Alle leden van het ROAZ

 

De toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg staat onder druk. De verwachting is dat de knelpunten in de acute zorgketen in de toekomst toenemen door de vergrijzing van de bevolking en de groeiende arbeidsmarktproblematiek. Daarom is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan zorgpartijen de opdracht gegeven om samen te werken aan een transformatieplan voor een toekomstbestendige (acute) zorgketen.

 

Ieder Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) dient eind 2023 een ROAZ-plan gereed te hebben om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg te kunnen blijven borgen, nu en in de toekomst. Dit plan is gebaseerd op een ROAZ-beeld, wat de ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod, en de knelpunten in de acute zorgketen in kaart brengt.

 

Inhoud ROAZ-beeld

Het ROAZ-beeld bevat een weergave:

 

 • Zorggebruik acute zorg
 • Zorgaanbod acute zorg
 • Regionale samenwerking acute zorg
  • Bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven en de monitoring daarop
  • Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten in de acute zorg die opgepakt worden door de zorgnetwerken in de regio
 • Conclusies op basis van het ROAZ-beeld

 

Bekijk het ROAZ-beeld

 

Inhoud ROAZ-plan

Op basis van het ROAZ-beeld, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en andere in het IZA genoemde uitgangspunten bepalen we wat de vijf belangrijkste knelpunten zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg te borgen. Het ROAZ-plan bestaat uit twee delen:

 

 • ROAZ-opgaven: het streven is om op basis van de belangrijkste knelpunten te komen tot maximaal vijf transformatieopgaven in de regio.
 • ROAZ-afspraken: voor de ROAZ-opgaven maken we afspraken met de leden van het ROAZ over welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan.

 

In het ROAZ-plan komen in ieder geval de volgende elementen terug:

 

 • het verstevigen van de samenwerking in de gehele acute zorgketen;
 • (sub)regionale zorgcoördinatie
 • verhogen kwaliteit en naleven kwaliteitsnormen die betrekking hebben op de keten;
 • differentiatie, concentratie (o.a. multitraumazorg) en spreiding (van basis acute zorg); en
 • gezamenlijke voorzieningen in de keten (zoals een spoedplein of zorgcoördinatiecentrum)

 

Status in de regio

Het ROAZ-beeld is gereed. Op basis hiervan zijn opgaven vastgesteld. De belangrijkste thema’s in onze regio zijn:

 

 • toename acute zorgvragen ouderen
 • toegankelijkheid acute cardiologie
 • toegankelijkheid acute geboortezorg
 • optimaliseren (multi)traumazorg
 • duurzame toegankelijkheid acute psychiatrie

 

In de tweede helft van 2023 werken we aan het ROAZ-plan waarin we de thema’s uitwerken.

 

Zorgverzekeraars

Bij het opstellen van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan vindt afstemming plaats met de zorgverzekeraars. Per sub regio is een coördinerende en tweede zorgverzekeraar vastgesteld:

 

 • Rivierenland: Menzis coördinerende zorgverzekeraar, VGZ tweede
 • Arnhem e.o.: Menzis coördinerende zorgverzekeraar, Zilveren Kruis tweede
 • Gelderse Vallei: Menzis coördinerende zorgverzekeraar, Zilveren Kruis tweede
 • Nijmegen e.o.: VGZ coördinerende zorgverzekeraar, CZ tweede
 • West-Achterhoek: Menzis Coördinerende zorgverzekeraar, Zilveren Kruis tweede

Renate Dashorst

Lieke van den Heuvel