RCPS

Regionaal Coördinatiepunt Patiënten Spreiding

Het Regionaal Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (RCPS) en het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) monitoren samen de druk op de acute zorg door Covid. Zij doen dit zowel regionaal als landelijk. Daarvoor leveren de ziekenhuizen gegevens aan over de capaciteit en de bezetting van Covid-bedden in Acute Zorgregio Oost.

 

E coordinatiepuntroaz@radboudumc.nl