Wat doen we

In de acute zorg gaat het om snelheid en samenwerking. Hoe krijgen we de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek? Verschillende organisaties en zorgaanbieders als ziekenhuizen, ambulancediensten, meldkamers, GGZ, huisartsen en verloskundigen werken samen om dit te bereiken. We zien kansen, signaleren knelpunten en witte vlekken in bereikbaarheid, bekijken patiëntstromen en de kwaliteit van de zorg.

 

Goede samenwerking vraagt om inzicht. Het is belangrijk dat we van elkaar weten hoe we werken en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Daarvoor zijn er verschillende overleggen:

  • het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
  • verschillende focusgroepen per acute zorgvraag voor specifieke afspraken en kennisdeling

 

Naast samenwerken in acute situaties moeten we goed voorbereid zijn op crises en rampen. Dat doen we via opleidingen, trainingen en oefeningen.

Regiokaart

 

Bekijk de onderdelen.