Crisisbeheersing

Acute zorg moet altijd bereikbaar en beschikbaar zijn, ook tijdens rampen en crises. Dit vraagt om een goede afstemming over taken en verantwoordelijkheden, en opleiden, trainen en oefenen.

 

Een goede voorbereiding is essentieel. Allereerst door als organisatie een goed crisisplan te hebben. Wat doe je bijvoorbeeld als de ICT uitvalt? En wat betekent dit voor je partners in de buurt? We bespreken deze plannen regelmatig, zodat iedereen aantoonbaar voorbereid blijft. We oefenen regelmatig met elkaar, zodat iedereen bij een ramp weet wat hij van een ander kan verwachten en mag vragen. Ketenbrede oefeningen worden in afstemming met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) georganiseerd. Meer informatie over OTO-activiteiten vind je in de leeromgeving.

Ga naar de leeromgeving

 

De elf netwerken acute zorg stemmen met elkaar af in het landelijk programma Crisisbeheersing. Daarin kijken we onder andere naar een uniforme voorbereiding en samenwerking binnen en tussen de zorgregio’s.

 

Meer weten?

Maurice Peters