Focusgroepen

Hoe stemmen we de acute zorg zo goed mogelijk met elkaar af? Binnen de regio denken zorgprofessionals hierover na in focusgroepen. Zij concentreren zich op een specifieke zorgketen of onderwerp om van elkaar te leren en de samenwerking te verbeteren.

Acute cardiologie

De focusgroep acute cardiologie wordt gevormd door cardiologen, ambulanceverpleegkundigen en kaderhuisartsen spoedzorg. Op dit moment is de focusgroep onder andere bezig met onderzoek naar de zorgketen van patiënten met een acuut coronair syndroom. Veel mensen met pijn op de borst worden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor beoordeling. We zijn benieuwd in hoeveel gevallen het daadwerkelijk gaat om een acuut coronair syndroom. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de zorgvraag en welke behandeling op welk moment noodzakelijk is.

Afbeelding van Peter Damman
 • Peter Damman
 • Voorzitter focusgroep - cardioloog Radboudumc
Afbeelding van Mieke Bulten – Adviseur

Acute neurologie

Bij een acuut herseninfarct (CVA) is tijd essentieel. Hoe sneller de behandeling plaatsvindt, hoe groter de kans is op herstel. De focusgroep richt zich onder andere op de uitbreiding van de intra-arteriële behandeling (IAT) waarbij het stolsel dat het hersenvat afsluit wordt verwijderd. Het tijdsvak van deze behandeling is uitgebreid: van maximaal 6 naar maximaal 24 uur. Dit betekent dat we deze behandeling vaker kunnen doen. Dit is in de regio mogelijk in twee IAT-centra: het Radboudumc en Rijnstate.

Afbeelding van Anil Tuladhar
 • Anil Tuladhar
 • voorzitter focusgroep - neuroloog Radboudumc
Afbeelding van San de Vroom – Adviseur
 • San de Vroom – Adviseur
 • Ondersteunt de focusgroep acute neurologie,
 • san.devroom@azo.nl

Acute psychiatrie

Binnen de acute psychiatrie is samenwerking in de keten noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld de opvang van verwarde personen die tot voor kort vaak in een politiecel plaatsvond. Op dit moment wordt een nieuwe opvang ontwikkeld, de crisis beoordelingskamer (CBK). Het is essentieel om in de keten af te stemmen hoe we deze opvang realiseren. Daarnaast is de focusgroep bezig met vertaling van de generieke module Acute Psychiatrie naar onze regio. Deze module beschrijft hoe we hulp bieden aan mensen in een crisissituatie bij een psychische aandoening. Onderdelen daarvan zijn melding, triage en vervoer.

Afbeelding van Harm Gijsman
 • Harm Gijsman
 • voorzitter focusgroep - programmadirecteur acute zorg en psychiater Pro Persona
Afbeelding van San de Vroom – Adviseur
 • San de Vroom – Adviseur
 • Ondersteunt de focusgroep acute psychiatrie
 • san.devroom@azo.nl

Ouderen en acute zorg

Steeds meer ouderen komen terecht in de spoedzorg. Terwijl een acute ziekenhuisopname bij deze groep regelmatig complicaties geeft in de vorm van vallen, een delier, infecties en functionele en cognitieve achteruitgang. Daarom bespreken we in de focusgroep hoe we voorkomen dat ouderen onterecht in de spoedzorgketen komen. Daarvoor overleggen binnen deze focusgroep onder andere ziekenhuizen en huisartsen met elkaar. Ook de VVT-instellingen (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) sluiten aan bij deze focusgroep.

Afbeelding van San de Vroom – Adviseur
 • San de Vroom – Adviseur
 • Ondersteunt de focusgroep ouderen en acute zorg
 • san.devroom@azo.nl

Traumanetwerk

De traumachirurgen van de verschillende ziekenhuizen uit de regio vormen samen een medisch professioneel traumanetwerk. Binnen het netwerk maken ze afspraken over het aanbod van traumazorg: wat en waar? Daarnaast maakt dit netwerk gebruik van de de regionale traumaregistratie. Daaruit halen we belangrijke kennis waarmee we de kwaliteit van de traumazorg verder kunnen verbeteren.

Afbeelding van Hanneke Monden – Adviseur

Acute Verloskunde

De uitwisseling en afstemming binnen de acute geboortezorg vindt plaats in de focusgroep Acute verloskunde. Tijdens de bijeenkomsten worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen eerstelijnsverloskunde en de ambulancezorg. Daarnaast bespreken we de capaciteit in de regio. Deelnemers zijn de eerstelijns verloskundigen, ambulancezorg, gynaecologie en kinderartsen. De Verloskundige Samenwerkingsverbanden in de regio leveren de input voor de bijeenkomsten.

Afbeelding van Mallory Woisky
 • Mallory Woisky
 • Voorzitter focusgroep - gynaecoloog Radboudumc
Afbeelding van Hanneke Monden – Adviseur