Focusgroepen

Hoe stemmen we de acute zorg zo goed mogelijk met elkaar af? Binnen de regio denken zorgprofessionals hierover na in focusgroepen. Zij concentreren zich op een specifieke zorgketen of onderwerp om van elkaar te leren en de samenwerking te verbeteren.

Acute cardiologie

De focusgroep acute cardiologie wordt gevormd door cardiologen, ambulanceverpleegkundigen en kaderhuisartsen spoedzorg. Op dit moment is de focusgroep onder andere bezig met onderzoek naar de zorgketen van patiënten met een acuut coronair syndroom. Veel mensen met pijn op de borst worden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor beoordeling. We zijn benieuwd in hoeveel gevallen het daadwerkelijk gaat om een acuut coronair syndroom. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de zorgvraag en welke behandeling op welk moment noodzakelijk is.

Afbeelding van Peter Damman
 • Peter Damman
 • voorzitter regionaal netwerk acute cardiologie - cardioloog Radboudumc

Acute neurologie

Bij een acuut herseninfarct (CVA) is tijd essentieel. Hoe sneller de behandeling plaatsvindt, hoe groter de kans is op herstel. De focusgroep richt zich onder andere op de uitbreiding van de intra-arteriële behandeling (IAT) waarbij het stolsel dat het hersenvat afsluit wordt verwijderd. Het tijdsvak van deze behandeling is uitgebreid: van maximaal 6 naar maximaal 24 uur. Dit betekent dat we deze behandeling vaker kunnen doen. Dit is in de regio mogelijk in twee IAT-centra: het Radboudumc en Rijnstate.

Afbeelding van Anil Tuladhar
 • Anil Tuladhar
 • voorzitter regionaal netwerk acute neurologie - neuroloog Radboudumc

Acute psychiatrie – ZAPPP overleg

In het ZAPPP-overleg (Ziekenhuizen Acute Psychiatrie Pro Persona overleg) stemmen de ziekenhuizen en Pro Persona af over samenwerking in de regio. Het regioplan acute psychische zorg Gelderland Midden/Zuid dient als basis voor de samenwerking. Tevens is er vanuit het ROAZ de verbinding met de samenwerkingsstructuren rondom de personen met verward gedrag in Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland.

Afbeelding van Karin van den Berg
 • Karin van den Berg
 • voorzitter regionaal netwerk acute psychiatrie - hoofd AZO

Traumanetwerk

De traumachirurgen van de ziekenhuizen uit de regio vormen samen een medisch professioneel traumanetwerk. Binnen het netwerk maken ze afspraken over het aanbod van traumazorg: wat en waar? Daarnaast maakt dit netwerk gebruik van de regionale traumaregistratie. Daaruit halen we belangrijke kennis waarmee we de kwaliteit van de traumazorg verder kunnen verbeteren.

Afbeelding van Michael Edwards
 • Michael Edwards
 • voorzitter regionaal traumanetwerk - chirurg Radboudumc

Acute verloskunde

De uitwisseling en afstemming binnen de acute geboortezorg vindt plaats in de focusgroep acute verloskunde. Tijdens de bijeenkomsten worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen eerstelijnsverloskunde en de ambulancezorg. Daarnaast bespreken we de capaciteit in de regio. Deelnemers zijn de eerstelijns verloskundigen, ambulancezorg, gynaecologen en kinderartsen. De Verloskundige Samenwerkingsverbanden in de regio leveren de input voor de bijeenkomsten.

Afbeelding van Mallory Woisky
 • Mallory Woisky
 • voorzitter regionaal netwerk acute verloskunde - gynaecoloog Radboudumc

Acute kindzorg

In het regionaal netwerk kindergeneeskunde vindt afstemming plaats om de capaciteit van de acute kindzorg in de regio te borgen.

Afbeelding van Jan Peter Rake
 • Jan Peter Rake
 • voorzitter regionaal netwerk acute kindzorg - directeur Amalia kinderziekenhuis