Infectiepreventie

Binnen de Acute Zorgregio Oost werken we samen aan infectiepreventie. Dit is van belang omdat het voorkomen van infecties bijdraagt aan de beschikbaarheid van zorg. In onze regio is het Gelders Zorgnetwerk voor Infectiepreventie (GAIN) de netwerkorganisatie die ketenpartners verbindt als het gaat om het voorkomen van infecties.

 

Website Zorgnetwerk GAIN