RCPS

Regionaal Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding

Het Regionaal Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding (RCPS) en het Landelijk Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding (LCPS) monitoren samen de druk op de acute zorg door Covid. Zij doen dit zowel regionaal als landelijk. Daarvoor leveren de ziekenhuizen gegevens aan over de capaciteit en de bezetting van Covid-bedden in Acute Zorgregio Oost.

 

E coordinatiepuntroaz@radboudumc.nl