Regionaal overleg

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) stemmen we de samenwerking in de regio met elkaar af. We maken afspraken met elkaar hoe we de patiënt zo goed en zo snel mogelijk kunnen helpen. Dat doen we samen met ziekenhuizen, ambulancediensten en meldkamers, GGZ-instellingen voor crisiszorg, instellingen voor verslavingszorg, huisartsen, verloskundigen en VVT-instellingen. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) denkt mee over een soepele overgang van de reguliere zorg naar een crisis.

 

Doelen van het ROAZ

De samenwerking binnen het ROAZ heeft een aantal doelen:

  • inzicht in de acute zorg in de regio
  • afstemming over de activiteiten tussen aanbieders van de acute zorg
  • verbetering van de samenwerking
  • kennisontwikkeling en –deling

 

In onze strategische agenda 2022-2023 vind je de opdracht aan het ROAZ terug en hoe we hier als Acute Zorgregio Oost invulling aan geven.

 

Ontstaan van het ROAZ

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft elf ziekenhuizen aangewezen als traumacentrum. Die ziekenhuizen hebben de opdracht om een regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) te organiseren. Het doel van die overleggen: optimale acute zorg, in goede afstemming en samenwerking. In Acute Zorgregio Oost heeft het Radboudumc de verantwoordelijkheid om dit ROAZ te organiseren.

 

Structuur van het ROAZ

 

 

Bestuurlijk ROAZ

Het bestuurlijk ROAZ wordt gevormd door de bestuurders van de zorginstellingen en huisartsen. De voorzitter van dit overleg is Bertine Lahuis (bestuursvoorzitter raad van bestuur Radboudumc). Dit overleg is minimaal twee keer per jaar. 

 

Tactisch ROAZ

Het tactisch ROAZ wordt gevormd door de managers van de zorgorganisaties. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar. Dit overleg speelt een belangrijke rol in de inhoudelijke voorbereiding en besluitvorming van het bestuurlijk ROAZ.

 

Operationeel ROAZ

In het operationeel ROAZ zitten regiopartners die samenwerken in de dagelijkse praktijk. Ze bespreken de acute zorg op operationeel niveau. We organiseren aparte overleggen voor de subregio’s Gelderland Zuid, Gelderland Midden en de Achterhoek.