Scholingsavonden

Voor professionals in de acute zorg organiseren we maandelijks scholingsavonden. Op die avonden staat een onderwerp vanuit de acute zorg centraal. Verschillende sprekers delen hun kennis.

Onze eerstvolgende scholingsavond staat in het teken van acute psychiatrie en vindt plaats op 18 september 2019. Het programma en het inschrijvingsformulier vind je hieronder.

 

Andere scholingsavonden:

  • 23 oktober: Huiselijk Geweld
  • 13 november: Verkeersveiligheid
  • 11 december: Intoxicaties

 

Programma 18 september acute psychiatrie:  Verward of onbegrepen?

18.30 – 19.00 Ontvangst en registratie

19.00 – 19.10 Inleiding door de avondvoorzitter

19.10 – 19.30 Verwardheid: wie is er verward? – fragmenten uit een documentaire
Bas Verwey, psychiater Rijnstate

19.30 – 20.00 Persoonlijkheidsstoornissen
Maarten van Niekerk , psychiater Pro Persona

20.00 – 20.30 Pauze

20.30 – 21.00 Ervaringsdeskundige aan het woord

21.00 – 21.30 Casuïstiek met discussie; hoe kunnen we samen de zorg voor personen met verward gedrag verbeteren?
Bas Verwey, psychiater Rijnstate

 

Route:

Radboudumc, Studiecentrum, Lammerszaal, route 86

 

Doelgroep:

professionals werkzaam in de acute zorg zoals: meldkamercentralisten, ambulancemedewerkers, MMT-medewerkers, huisartsen, SEH- artsen, psychiaters, verpleegkundigen SEH/IC, SPV, verpleegkundigen crisisdienst

 

Avondvoorzitter:

Michel Vervaet, hoofd afdeling psychiatrie Canisius Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen

 

Accreditatie is met 2 punten toegekend door de ABAN, V&VN en NVBMH