Kennis delen

We verspreiden en vermeerderen kennis die bijdraagt aan de versterking van het netwerk en het verbeteren van de kwaliteit van de acute zorg. Daarvoor organiseren we bijeenkomsten voor professionals in de acute zorg. Dit doen we voor de hele regio en als er behoefte is op kleinere schaal. We bespreken actuele thema’s binnen de acute zorg en delen goede voorbeelden van landelijke en internationale ontwikkelingen en innovaties.

 

Ketenavonden en themabijeenkomsten

Voor professionals in de acute zorg organiseren we regelmatig ketenavonden en themabijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten bespreken we samen met inhoudsdeskundigen specifieke thema’s vanuit de acute zorg. Doel van de bijeenkomsten is te adviseren over het thema, van elkaar te leren en waar mogelijk afspraken te maken of te wijzigen binnen de regio.