Monitor Acute Zorgketen

De Monitor Acute Zorgketen geef inzicht in de patiëntstromen in de acute zorgketen. Bijna alle organisaties binnen ons netwerk dragen bij aan de dataverzameling. De monitor is een belangrijke database om binnen het netwerk vragen te beantwoorden over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg. In het ROAZ-beeld zijn de meest actuele gegevens uit de Monitor Acute Zorgketen verwerkt (zie pag. 24 en 34 t/m 36)

 

Anneke Bloemhoff

Karin Habets

Idse Visser