Over AZO

Het ROAZ van Acute Zorgregio Oost wordt ondersteund door een team. Via overleggen, onderzoek en scholing werken we aan verbetering van de samenwerking en kennisdeling in de regio.

Karin van den Berg

Anneke Bloemhoff

Mieke Bulten

  • Adviseur - ondersteunt bestuurlijk, tactisch en operationeel ROAZ en de focusgroep acute cardiologie
  • 024 3610722
  • mieke.bulten@azo.nl

Karin Habets

Hanneke Monden

  • Adviseur - ondersteunt de focusgroep acute verloskunde en het traumanetwerk, en bestuurlijk en tactisch ROAZ
  • 024 3610722
  • hanneke.monden@azo.nl

Maurice Peters

Annicky Reijers

San de Vroom

  • Adviseur - ondersteunt de focusgroep acute neurologie, acute psychiatrie en kwetsbare ouderen in de acute zorg
  • 024 3610722
  • san.devroom@azo.nl