Deelnemers ROAZ

Binnen Acute Zorgregio Oost willen we elke patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek de juiste zorg bieden. Hiervoor maken we afspraken over de samenwerking tussen organisaties die acute zorg leveren in onze regio. Samen zien we kansen, signaleren we knelpunten en witte vlekken in bereikbaarheid, bekijken we patiëntstromen en de kwaliteit van de zorg.

 

 • Ziekenhuizen
  • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
  • Radboudumc
  • Slingeland Ziekenhuis
  • Rijnstate
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Ziekenhuis Rivierenland
  • Maasziekenhuis Pantein
 • Ambulancediensten en meldkamers
  • RAV Noord- en Oost Gelderland
  • Ambulancezorg Gelderland-Midden
  • Ambulancezorg Gelderland-Zuid
 • Huisartsen
  • NEO Huisartsenzorg
  • Huisartsenzorg Oude IJssel
  • Onze Huisartsen
  • Huisartsen Gelderse Vallei
  • Huisartsenzorg Gelders Rivierenland
 • GGD/GHOR
  • GGD/GHOR Gelderland-Midden
  • GGD/GHOR Gelderland-Zuid
  • GGD/GHOR Noord- en Oost-Gelderland
 • GGZ-instellingen
  • Pro Persona
  • GGNet
 • Verloskundige kringen
 • VVT-instellingen
  • VVT organisaties regio Arnhem e.o.
  • VVT organisaties regio Gelderse Vallei
  • VVT organisaties regio Nijmegen e.o.
  • VVT organisaties regio Rivierenland
  • VVT organisaties regio West Achterhoek
 • (Dienst)apotheken
 • Iriszorg
 • Sint Maartenskliniek
 • Zorgbelang