Toekomstbestendige organisatie van de acute psychiatrie

 

ROAZ-opgave: Toekomstbestendige organisatie van de acute psychiatrie

Ambitie: In Acute Zorgregio Oost ontvangen mensen met een acute psychiatrische zorgvraag de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener, binnen de gestelde normen voor bereikbaarheid en kwaliteit.

Betrokken: Vertegenwoordigers van GGZ-instellingen, SEH-afdelingen en psychiatrische afdelingen (PAAZ) van de ziekenhuizen, huisartsen, verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, ambulancedienst, ouderenzorg (crisisbedden), gehandicaptenzorg (crisisbedden), politie en de zorgverzekeraars.

 

Acute psychiatrische zorg richt zich op onmiddellijke interventie en ondersteuning bij psychiatrische en psychische crisissituaties, waarbij een hele zorgketen betrokken is. De beschikbaarheid van de acute psychiatrie staat onder druk, onder andere door personele capaciteitsproblemen bij de betrokken organisaties. In het ROAZ werken we samen aan een toekomstbestendige organisatie van de acute psychiatrie. Dit doen we in samenhang met de regioplannen in de subregio’s, de implementatie van de Generieke Module Acute Psychiatrie en de implementatie van zorgcoördinatie. We werken aan concrete afspraken over de verdere uitwerking en monitoring van deze opgave, en de datatoegankelijkheid voor het ROAZ.

 

Doelstellingen

  • Voorkomen van acute psychiatrische zorgvragen
  • Bereikbare crisisdienst
  • De juiste zorg op de juiste plek met behulp van zorgcoördinatie
  • Betere digitale gegevensuitwisseling en data-inzicht

 

Status  

De eerste stap in het uitwerken van deze ROAZ-opgave is het oprichten van een ROAZ-netwerk acute psychiatrie. Dit is gereed in het tweede kwartaal van 2024. Vervolgens worden binnen dit ROAZ-netwerk concrete afspraken gemaakt over de verdere uitwerking, implementatie en monitoring van deze ROAZ-opgave.