Werken bij AZO

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures. Houd onze website in de gaten, of stuur een open sollicitatie naar info@azo.nl.

 

Werken aan een sterk netwerk

Bij AZO werken we elke dag aan een sterker en effectiever netwerk voor de acute zorg. Dit doen we door de samenwerking tussen regiopartners in de acute zorg te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren, zodat patiënten altijd kunnen rekenen op goede acute zorg, ook in tijden van rampen en crises.

 

Breed scala aan taken

De collega’s van AZO ondersteunen het bestuurlijk ROAZ (Regionaal overleg acute zorgketen) en de andere ROAZ-overleggen. Voor deze overleggen zorgen we voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid rondom het organiseren van de acute zorgketen in de regio. Daarvoor doen we onderzoek waarmee we knelpunten in de acute zorg inzichtelijk maken. Ook delen we kennis die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de acute zorg. En voor momenten dat de vraag naar acute zorg plotseling toeneemt, zoals tijdens crisissituaties, stemmen we af over taken en verantwoordelijkheden. We leiden op, trainen en oefenen voor dit soort omstandigheden.

 

Acute zorg staat onder druk

Niet alleen tijdens crisissituaties staat de acute zorg onder druk. Ook in het reguliere zorgproces nemen we knelpunten waar. Bovendien verwachten we dat het aantal acute zorgvragen de komende jaren zal toenemen, terwijl er tegelijkertijd steeds minder zorgpersoneel beschikbaar is. Daarom wordt in alle ROAZ-netwerken gewerkt om de acute zorg in de regio toegankelijk te houden en van hoge kwaliteit. AZO ondersteunt het ROAZ bij de uitvoering van het ROAZ-plan dat hiervoor is opgesteld. Ook heeft AZO een actieve rol om te zorgen dat ook in onze regio zorgcoördinatie goed wordt georganiseerd.

 

Kom je ons netwerk versterken?

Met het oog op deze ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker om regionaal samen te werken en te bouwen aan een steeds sterker netwerk. Daarvoor zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Wil jij bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen in de acute zorg? Heb je ambitie om ons netwerk te versterken? Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met Marcel Hoff, hoofd AZO of een open sollicitatie te sturen via info@azo.nl.

 

Marcel Hoff