ROAZ

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) stemmen de organisaties die acute zorg leveren met elkaar af hoe we de patiënt die acute zorg nodig heeft zo goed en zo snel mogelijk kunnen helpen. Hierbij zijn onder andere de volgende organisaties betrokken: ziekenhuizen, ambulancediensten en meldkamers, GGZ-instellingen voor crisiszorg, instellingen voor verslavingszorg, huisartsen, verloskundigen en VVT-instellingen. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) denkt mee over hoe we de zorg organiseren als er sprake is van een plotselinge toename van de vraag naar acute zorg. We spreken dan over opgeschaalde acute zorg.

 

In onze strategische agenda vind je de opdracht aan het ROAZ terug en hoe we hier als Acute Zorgregio Oost invulling aan geven.

 

Ontstaan van het ROAZ

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft elf ziekenhuizen aangewezen als traumacentrum. Deze ziekenhuizen hebben de opdracht om een ROAZ te organiseren. In Acute Zorgregio Oost heeft het Radboudumc deze verantwoordelijkheid. Zo zijn er 11 ROAZ-regio’s. Samen vormen zij het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

 

Structuur van het ROAZ

Goede samenwerking vraagt om inzicht. Het is belangrijk dat we van elkaar weten hoe we werken en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Daarvoor zijn er verschillende overleggen:

 

  • Bestuurlijk ROAZ. Het bestuurlijk ROAZ wordt gevormd door de bestuurders van de zorginstellingen. De voorzitter van dit overleg is Bertine Lahuis (bestuursvoorzitter raad van bestuur Radboudumc). Dit overleg vindt minimaal twee keer per jaar plaats.
  • Tactisch ROAZ. Het tactisch ROAZ wordt gevormd door de managers van de zorginstellingen. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar.
  • Regionale netwerken. Netwerken van professionals overleggen over hoe we de acute zorg zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen.