Trendonderzoek

Met het trendonderzoek maken we veranderingen in de acute zorgvraag inzichtelijk. We gebruiken hiervoor gegevens van de vijf huisartsenposten, zeven spoedeisende hulpen en drie ambulancediensten uit onze regio en volgen hoe deze zich ontwikkelen over een periode van vier jaar.

 

 

In het ROAZ-beeld zijn de meest actuele gegevens uit het trendonderzoek verwerkt (zie pag. 20 t/m 23, 30 t/m 33 en 45 t/m 47).

Anneke Bloemhoff

Karin Habets

Idse Visser