Onderzoek

We doen onderzoek om knelpunten in de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg te signaleren en vraagstukken hierover te beantwoorden. Hiermee bieden we regiopartners inzicht in de keten en ondersteunen we de regionale dialoog over het optimaliseren van de acute zorg.

 

Trendonderzoek

Met het trendonderzoek maken we veranderingen in de acute zorgvraag inzichtelijk. We gebruiken hiervoor gegevens van de vijf huisartsenposten, zeven spoedeisende hulpen en drie ambulancediensten uit onze regio en volgen hoe deze zich ontwikkelen over een periode van vier jaar.

 

Monitor Acute Zorgketen

De Monitor Acute Zorgketen geef inzicht in de patiëntstromen in de acute zorgketen. Bijna alle organisaties binnen ons netwerk dragen bij aan de dataverzameling. De monitor is een belangrijke database om binnen het netwerk vragen te beantwoorden over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg. Lees meer over het proces, de privacy en welke data we verzamelen.

 

Traumaregistratie

Alle ziekenhuizen in de regio verzamelen gegevens over opgenomen traumapatiënten. Daarmee krijgen we inzicht in de omvang, opvang en behandeling van deze patiënten. De gegevens van de 11 acute zorgregio’s worden gebundeld in de Landelijke traumaregistratie (LTR).

 

Onderzoeksplatform

Een aantal ketenpartners werkt samen in het onderzoeksplatform Acute Zorgregio Oost (OPAZO). Via OPAZO willen we de samenwerking op het gebied van onderzoek naar acute zorg versterken. Lopende en afgeronde onderzoeken delen we in een onderzoeksoverzicht. Bekijk het overzicht op onderzoeksoverzicht.acutezorgregiooost.nl.

 

 

 

 

 

 

Anneke Bloemhoff

Karin Habets