Toegankelijkheid acute geboortezorg

 

ROAZ-opgave: Toegankelijkheid acute geboortezorg

Ambitie: In Acute Zorgregio Oost borgen we samen de toegankelijkheid en kwaliteit van de (acute) geboortezorg in de keten, waardoor een vrouw voor, tijdens en na de bevalling zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangt.

Betrokken: Gynaecologen en managers afdeling verloskunde van de ziekenhuizen, vertegenwoordiging eerstelijns verloskundigen en vertegenwoordiging kraamzorg. In Acute Zorgregio Oost werken we samen met vijf verloskundig
samenwerkingsverbanden (VSV’s).

 

Binnen de geboortezorg wordt gezocht naar een balans tussen de vraag naar en het aanbod van zorg, waarbij diverse aspecten een rol spelen. Het aanbod wordt beïnvloed door personele krapte, vooral in de ziekenhuizen en kraamzorg. Dit resulteert regelmatig in presentatiestops in de ziekenhuizen of weigeringen van bevallingen. Kraamzorgorganisaties ondervinden ook krapte, waardoor keuzes gemaakt moeten worden om partus assistentie te waarborgen. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar pijnstilling en inleidingen, waardoor we een toename zien van het gebruik van tweedelijnszorg. Diverse ontwikkelingen hebben een effect op de doorstroom in de zorgketen. Zo vertraagt het stoppen met nachtelijke opstartzorg vanuit de kraamzorg de uitstroom uit het ziekenhuis. En beïnvloedt het uitwijken door eerstelijnsverloskundigen naar een ander ziekenhuis de beschikbaarheid van eerstelijns verloskundige zorg.

 

Met een verwachte groei van geboortes en een afname van beschikbaar personeel in de komende jaren is een transformatie in de geboortezorg noodzakelijk. Dit vereist een verbeterde samenwerking en complexe besluitvorming binnen de keten en regio om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te waarborgen.

 

Doelstellingen

 • Optimaliseren van beleid en werkafspraken om de opnameduur in het ziekenhuis te verkorten
 • Inzetten op de juiste zorg op de juiste plek en het verlagen van het aantal verwijzingen naar de tweedelijn
 • Vergroten van beschikbare personele capaciteit
 • Optimale inzet van beschikbaar personeel

 

Status  

 • Optimaliseren van beleid en werkafspraken om de opnameduur in het ziekenhuis te verkorten
  In april 2024 is een werkgroep gestart om eenduidige regionale werkafspraken te maken over de beschikbare capaciteit tijdens periodes van drukte. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over ontslag uit het ziekenhuis na een bevalling in de nacht. Bij dergelijke maatregelen is het ook belangrijk om na te denken over het managen van verwachtingen en communicatie naar zwangere vrouwen en hun partners toe.
 • Inzetten op de juiste zorg op de juiste plek en het verlagen van het aantal verwijzingen naar de tweedelijn
  In april 2024 is binnen het VSV Nijmegen een werkgroep begonnen met het uitwerken van een transformatie-aanvraag om een eerstelijns bevalcentrum op te zetten in de regio. Dit bevalcentrum zal dienen als pilot en voorbeeld voor soortgelijke centra in andere VSV-regio’s.
 • Vergroten van beschikbare personele capaciteit
  In maart 2024 is een werkgroep gestart met het opstellen van een regionaal plan voor het opleiden van personeel en het binden, boeien en behouden van personeel in de regio. Hiervoor is aansluiting gezocht met de werkgeversvereniging van zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland (WZW).
 • Optimale inzet van beschikbaar personeel
  Er zijn verschillende initiatieven mogelijk. Deze worden nog verder uitgewerkt.