september
28 september 2021

Ketenavond letsel door onweer/bliksem en dwarslaesie met wervelfracturen

oktober
07 oktober 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

20 oktober 2021

Ketenavond neurologie en cardiologie

november
04 november 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

24 november 2021

Ketenavond terrorismebestrijding

december
02 december 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

15 december 2021

Ketenavond parachute ongevallen