april
09 april 2020

Expertsessie digitale uitwisseling – geannuleerd

14 april 2020

Expertsessie digitale uitwisseling – geannuleerd

16 april 2020

Focusgroep Acute Psychiatrie – geannuleerd

21 april 2020

Expertsessie digitale uitwisseling in de acute zorgketen – geannuleerd

In het kader van versterken van de digitale informatie-uitwisseling in de acute zorgketen organiseren we drie expertbijeenkomsten (per klein ROAZ subregio) met zorgprofessionals, managers en medewerkers ICT/functionele applicatiebeheerders van de ketenpartners.

22 april 2020

Scholingsavond – geannuleerd

28 april 2020

Focusgroep Acute Neurologie – geannuleerd

mei
07 mei 2020

Ketenpartneroverleg – geannuleerd

13 mei 2020

Scholingsavond – geannuleerd

14 mei 2020

Focusgroep Acute Cardiologie – geannuleerd

28 mei 2020

Klein ROAZ Achterhoek – geannuleerd

juni
04 juni 2020

ZAPP-overleg – geannuleerd