juli
01 juli 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

01 juli 2021

Ketenavond Kindertrauma en Brandwonden

augustus
05 augustus 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

15 augustus 2021

Casuïstiekoverleg Gelderland-Midden

september
02 september 2021

Tactisch overleg ziekenhuizen

14 september 2021

Casuïstiekoverleg Gelderland-Zuid

15 september 2021

ZAPPP-overleg

ziekenhuizen - acute psychiatrie - Pro Persona

28 september 2021

Ketenavond parachute ongevallen

oktober
13 oktober 2021

Ketenavond neurologie en cardiologie

november
17 november 2021

Ketenavond terrorismebestrijding

december
15 december 2021

Ketenavond traumatologie