maart
02 maart 2020

Klein ROAZ Gelderland Zuid

05 maart 2020

Klein ROAZ Gelderland Midden

06 maart 2020

Ketenpartneroverleg Gelderland midden

10 maart 2020

Bijeenkomst onderzoeksplatform OPAZO

18 maart 2020

Scholingsavond: Vaatproblemen in de acute neurologie en cardiologie

april
07 april 2020

Bijeenkomst Traumanetwerk

09 april 2020

Expertsessie digitale uitwisseling

14 april 2020

Expertsessie digitale uitwisseling

16 april 2020

Focusgroep Acute Psychiatrie

21 april 2020

Expertsessie digitale uitwisseling

28 april 2020

Focusgroep Acute Neurologie

mei
14 mei 2020

Focusgroep Acute Cardiologie

juni