Traumaregistratie

Alle ziekenhuizen in de regio verzamelen gegevens over opgenomen traumapatiënten. Daarmee krijgen we inzicht in de omvang, opvang en behandeling van deze patiënten. De gegevens van de 10 acute zorgregio’s worden gebundeld in de Landelijke traumaregistratie (LTR).

 

Onderzoek op basis van de traumaregistratie

De gegevens uit de LTR kunnen als bron gebruikt worden om onderzoek mee te doen. Het regionale onderzoek naar de (pre)hospitale zorg voor multitraumapatiënten is daar een mooi voorbeeld van.

Karin Habets