Ketenavond: acute cardiologie

Prehospitale triage van acuut coronair syndroom

Wanneer patiënt met pijn op de borst insturen?

 

 

Voorzitter

Peter Damman, interventiecardioloog Radboudumc & voorzitter regionaal netwerk acute cardiologie

 

Programma

18.45 – 19.00 Ontvangst en registratie

19.00 – 19.10

 

 

Opening door de voorzitter

Algemene introductie over het belang van de juiste zorg op de juiste plek voor de cardiologische patiënt en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin van alle ketenpartners binnen het ROAZ.

19.10-19.40

Prehospitale triage: Toelichting en resultaten ARTICA-studie

Patiënten met pijn op de borst vormen een diagnostisch dilemma en worden vaak laagdrempelig met de ambulance verwezen naar de EHH om een hartinfarct uit te sluiten. Joris Aarts, arts-onderzoeker ARTICA, bespreekt de resultaten van de ARTICA-studie. In deze studie is bekeken of het doelmatig en kostenefficiënt is om prehospitaal (ambulancezorg) bij laagrisico-patiënten troponine te bepalen om te voorkomen dat patiënten onnodig worden ingestuurd naar het ziekenhuis.

19.40 – 20.15

Casuïstiek: De juiste plek?

Het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats voor de cardiologische patiënt is een samenspel in de keten, waar iedereen vanuit zijn eigen expertise en ervaringen aan bijdraagt. Aan de hand van complexe casus(sen) vanuit de ambulancezorg bediscussiëren we wat de juiste plek voor de cardiologische patiënt betreft of had moeten zijn.

Bijdrage van Roger van Hout, ambulanceverpleegkundige ambulancevoorziening Gelderland-Zuid

20.15 – 20.45 Pauze
20.45 – 21:15

Prehospitale triage & coördinatie: HARTc-project regio Hollands-Midden

De opname capaciteit staat steeds verder onder druk gezien het (snel stijgende) aantal patiënten die cardiale zorg behoeven, de toenemende ligduur van de patiënten en de toenemende verwijzingen vanuit de eerstelijns gezondheidzorg. Mark Boogers, cardioloog Leids Universitair Medisch Centrum, bespreekt het HARTc-project dat gefaciliteerd is binnen regio Hollands-Midden. Door patiënten thuis te laten als dat mogelijk is en door rekening te houden met de beddencapaciteit van de verschillende ziekenhuizen, draagt het HARTc-project bij aan het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare capaciteit.

21.15 – 21.30

Terugkoppeling en afsluiting door de voorzitter

Samenvatting en terugkoppeling door de voorzitter met opgedane lessen uit de casusbesprekingen specifiek, en de ketenavond algemeen.

Doelgroep

Professionals werkzaam in de acute zorg, zoals meldkamercentralisten, ambulancemedewerkers, MMT-medewerkers, huisartsen, cardiologen, SEH-artsen, verpleegkundigen: EHH, -SEH, cardiologie.

 

Locatie

Auditorium Radboudumc Experience Centre, Geert Grooteplein Noord 15, 6525 EZ Nijmegen.

 

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij: ABAN, V&VN, VS, NVBMH, NAPA, NVSHV.

 

Aanmelden

Schrijf je via dit formulier in voor deze ketenavond.